Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowana przez przedsiębiorstwa, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi. W tym również z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych. Dokumentacja ta ma na celu wykazanie, że wartości transakcji były ustalane na warunkach rynkowych. Tym samym jest to jeden ze sposobów na zapobieganie unikania opodatkowania w Polsce.

 

Zawartość dokumentacji cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest niezwykle skomplikowanym procesem, który wymaga pełnego i starannego przygotowania wszystkich wymaganych informacji.

Wśród elementów, które powinny zostać uwzględnione w dokumentacji, znajduje się opis przedsiębiorstwa. Powinien on obejmować nie tylko ogólne informacje na temat działalności danej firmy, ale również informacje o strukturze organizacyjnej, udziałowcach i zarządzie.

 

Opis transakcji i analiza rynkowa oraz funkcjonalna

Kolejnym ważnym elementem dokumentacji cen transferowych jest opis transakcji. Powinien on zawierać między innymi:

  • szczegółowy opis rodzaju i zakresu transakcji,
  • wartości transakcji,
  • terminy płatności,
  • warunki umowy.

Dlaczego opis powinien być możliwie wyczerpujący? Ponieważ pozwala na pełne zrozumienie transakcji i właściwą ocenę, czy dana cena transferowa jest zgodna z rynkowymi standardami.

Analiza rynkowa stanowi również ważny składnik dokumentacji cen transferowych. Powinna zawierać informacje o rynkowych cenach transakcyjnych podobnych produktów lub usług. W tym informacje o konkurencyjności, strukturze rynku, warunkach handlowych, itp. Dzięki temu można dokładnie oszacować wartość transakcji i sprawdzić, czy cena transferowa jest zgodna z rynkowymi standardami.

Analiza funkcjonalna jest kolejnym ważną częścią dokumentacji cen transferowych. Powinna ona obejmować szczegółowy opis funkcji wykonywanych przez każdą ze spółek zależnych w ramach transakcji. W analizie należy określić, jakie wartości dodane przyczyniają się do ustalenia ostatecznej ceny transferowej.

Metoda ustalania ceny transferowej to kolejny aspekt dokumentacji cen transferowych. Powinna ona zawierać informacje o wybranej metodzie i uzasadnienie jej zastosowania w konkretnym przypadku. Istnieje wiele metod, takich jak metoda porównywalna, metoda kosztowa, metoda oparta na marży itp. Sam wybór metody zależy od konkretnych okoliczności transakcji.

 

Dokumentacja finansowa

Dokumentacja finansowa to kolejny ważny element dokumentacji cen transferowych. Zawiera ona szczegółowe informacje finansowe na temat przedmiotu transakcji oraz spółek zależnych, które uczestniczą w niej. Przygotowanie takiej dokumentacji wymaga starannego zebrania i przeanalizowania różnych danych finansowych. To między innymi rachunki zysków i strat, bilanse, sprawozdania finansowe i podatki od transakcji.

Rachunki zysków i strat przedstawiają dochody i koszty związane z daną transakcją. Bilans natomiast zawiera informacje na temat aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, co umożliwia lepsze zrozumienie sytuacji finansowej. Sprawozdania finansowe stanowią z kolei kompleksowe podsumowanie finansowe danej spółki. Podatki od transakcji określają, ile podatku zapłacono za daną transakcję.

Wszystkie te dokumenty finansowe są niezwykle istotne przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, ponieważ umożliwiają dokładne oszacowanie wartości transakcji oraz ustalenie ostatecznej ceny transferowej. Dokumentacja finansowa pozwala również na monitorowanie i kontrolowanie kosztów związanych z transakcjami między spółkami zależnymi oraz poprawienie wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie stanowi kluczowy element dokumentacji cen transferowych, ponieważ zawiera wnioski i podsumowanie wszystkich informacji zawartych w dokumentacji. W podsumowaniu należy zawrzeć informacje dotyczące podjętych kroków w celu poprawy zgodności z zasadami cen transferowych oraz wskazać, jakie działania mogą być podjęte w przyszłości w celu jeszcze lepszej optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

Ostatnią czynnością wymaganą przez prawo jest przygotowanie i złożenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, jak również informacji o zastosowanych cenach transferowych. Po zmianach wprowadzonych w 2022 roku przez Polski Ład, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych nie jest już osobnym dokumentem. Stało się ono częścią informacji o cenach transferowych.

 

Potrzebujesz wsparcia ekspertów? Nie wiesz, czy masz obowiązek przygotowania dokumentacji? Zapytaj ekspertów TAXO-BI! Zapraszamy do kontaktu.

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!