TAXO FIRMĄ ODPOWIEDZIALNĄ SPOŁECZNIE

CSR (Corporate Social Responsibility)

czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to podejście, w którym firmy dobrowolnie działają na rzecz dobra społecznego i środowiska, idąc dalej niż wymagają tego przepisy. W TAXO traktujemy to poważnie, wierząc, że prawdziwy sukces biznesowy to nie tylko finanse, ale też pozytywny wpływ na otoczenie. Dlatego łączymy profesjonalizm z etyką, wspierając zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach działalności.

Współpraca z Animal Helper

W TAXO liczymy nie tylko finanse, ale też dbamy o dobro zwierząt. Z entuzjazmem rozpoczęliśmy współpracę z Animal Helper, wspierając rozwój aplikacji – naszego „112” dla zwierząt. To krok w ramach naszej strategii CSR, podkreślający nasze zaangażowanie w poprawę dobrostanu zwierząt. Przez ten projekt demonstrujemy, że odpowiedzialność biznesowa obejmuje pomoc tym, którzy nie mogą sobie sami pomóc.

Więcej informacji znajdziesz tu.

Współpraca z Poznańskim Ogrodem Zoologicznym

W ramach naszego zaangażowania w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR), z dumą informujemy, że Biuro Rachunkowe TAXO otrzymało certyfikat za wsparcie krokodyla nilowego Ramzesa w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym. Ta inicjatywa adopcyjna jest odzwierciedleniem naszych działań na rzecz ochrony środowiska i troski o różnorodność biologiczną, co harmonijnie wpisuje się w naszą misję budowania lepszego jutra zarówno dla społeczności, jak i dla świata przyrody.

W TAXO angażujemy się w Cele Zrównoważonego Rozwoju, dążąc do zmniejszenia nierówności, odpowiedzialnego biznesu, edukacji i budowania partnerstw.

Nasze inicjatywy CSR obejmują regularne udział w akcjach wolontaryjnych, takich jak współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wierzymy, że każdy gest pomocy ma znaczenie.

W TAXO szanujemy różnorodność i zatrudniamy bez dyskryminacji, kierując się kwalifikacjami i potencjałem, by wspierać każdego pracownika indywidualnie.

Prowadzimy kampanie edukacyjne w mediach społecznościowych, by zwiększać świadomość ekologiczną i promować prośrodowiskowe nawyki.