Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna, jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia bezpiecznego i efektywnego przekazywania majątku następnym pokoleniom, jest uregulowana przez ustawę z 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej. Obowiązująca od 22 maja 2023 roku ma na celu także wspieranie przedsiębiorców w oddzielaniu majątku osobistego od działalności gospodarczej i umożliwianie korzyści dla przyszłych pokoleń. Ustawa ta opiera się na rozwiązaniach znanych z prawa innych krajów europejskich, takich jak Austria, Niemcy czy Liechtenstein. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat fundacji rodzinnych:

Fundacja rodzinna (FR) jest osobą prawną, utworzoną do gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz udzielania świadczeń na rzecz tych beneficjentów. Cele fundacji rodzinnej są określone w jej statucie.

Głównym celem fundacji rodzinnej jest oddzielenie majątku rodzinnego od bieżącej działalności gospodarczej, co oznacza, że niepowodzenia lub bankructwo w działalności gospodarczej nie wpływają na majątek fundacji rodzinnej, a przyszłe pokolenia mogą nadal z niego korzystać.

Cele fundacji rodzinnej określa fundator w statucie fundacji, a beneficjenci to osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń od fundacji rodzinnej.

Fundacje rodzinne mogą prowadzić działalność gospodarczą w określonym zakresie, który obejmuje m.in. zbywanie mienia, najem, uczestnictwo w spółkach, udzielanie pożyczek i inne. Dochody z działalności wykraczającej poza katalog podlegają podatkowi CIT.

Co księgowo robimy dla Fundacji:

Prowadzenie księgi
handlowej

Prowadzenie księgi handlowej głównej wraz z kontami analitycznymi oraz kwalifikacji formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych, takich jak: faktury sprzedaży i zakupu, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe i raporty kasowe itp.

Prowadzenie
ewidencji

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, środków trwałych oraz majątku fundacji.

Sporządzanie
deklaracji

Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT, naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w tym z uwzględnieniem powiązań między Fundatorem i Beneficjentami.

Prowadzenie spraw
kadrowo–płacowych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w zakresie rozliczania czasu pracy obejmującego naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych.

Deklaracje
ZUS

Sporządzanie deklaracji ZUS w formie elektronicznej.

Aktualizacja
danych

Dokonywanie aktualizacji danych objętych NIP po otrzymaniu odpowiednich informacji od Zleceniodawcy.

Reprezentacja
Zleceniodawcy

Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami skarbowymi oraz ZUS.

Comiesięczny
raport

Zawiera informacje dotyczące podatków do zapłaty oraz przychodów i kosztów związanych z danym miesiącem, umożliwiając kompleksowe monitorowanie finansowej sytuacji fundacji.

Roczne sprawozdanie
finansowe

To kompleksowy raport zawierający wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową prezentujący finansową sytuację oraz wyniki działalności firmy za określony rok, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i regulacjami prawnymi.

Potrzebujesz spersonalizowanego rozwiązania?

Czy szukasz wsparcia dopasowanego do unikalnych potrzeb Twojego biznesu? Oferujemy indywidualne podejście i dostosowujemy nasze usługi do Twoich wymagań, zapewniając Ci najlepsze, spersonalizowane rozwiązania.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!