Termin „ukryte zyski” zyskał na popularności w kontekście wprowadzenia możliwości opodatkowania spółek ryczałtem, znanej jako Estoński CIT. Jednakże, pojęcie to nie ogranicza się wyłącznie do przedsiębiorstw. Wprowadzenie Estońskiego CIT i przepisów dotyczących fundacji rodzinnych spopularyzowało pojęcie „ukrytych zysków”. W artykule omówimy, czym są te „ukryte zyski” i jakie mają znaczenie podatkowe.

 

Czym są ukryte zyski w fundacjach rodzinnych?

Definicja ukrytych zysków w fundacji rodzinnej obejmuje wszelkie świadczenia otrzymywane przez beneficjenta, fundatora lub osoby z nimi powiązane. Ustawa wyraźnie wskazuje na rodzaje świadczeń, które są uważane za ukryte zyski. Wśród nich można wymienić odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji. Dodatkowo, darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia (oprócz tych, do których fundacja została powołana) również podlegają tej kategorii. Ukrytym zyskiem jest także różnica między wartością rynkową transakcji a ustaloną ceną transakcji.

 

Czynsz a ukryty zysk

Mimo że ustawa o fundacjach rodzinnych precyzyjnie określiła, co wchodzi w skład ukrytych zysków, wciąż pojawiają się wątpliwości wśród podatników. Niekiedy konieczne jest wnioskowanie o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, czy dane świadczenie podlega klasyfikacji jako ukryty zysk.

Przykładem takiego pytania jest sytuacja, w której fundator i beneficjent zastanawiają się, czy czynsz pobierany od fundacji za wynajem części nieruchomości przeznaczonej na siedzibę fundacji rodzinnej będzie uważany za ukryty zysk. Podkreślają, że wysokość czynszu będzie ustalana na warunkach rynkowych.

W odpowiedzi na takie pytania, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może uznać, że taki czynsz nie jest uważany za ukryty zysk. To z kolei ma istotne konsekwencje podatkowe. Fundacja nie musi płacić podatku, który wynosiłby 15% w przypadku ukrytych zysków. Natomiast wynajmujący, będący beneficjentem fundacji, będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu z tytułu najmu, zgodnie z przepisami dotyczącymi ryczałtu lub skali, w zależności od rodzaju działalności.

 

Jaki podatek?

Warto zrozumieć, jakie to ma implikacje podatkowe. Dzięki tej interpretacji, fundacja nie jest zobowiązana do opłacania podatku (w przypadku ukrytych zysków byłoby to 15%). Natomiast osoba wynajmująca, będąca jednocześnie beneficjentem fundacji, opłaci podatek dochodowy od najmu (ryczałtowy lub na zasadzie skali, w zależności od tego, czy wynajem jest związany z działalnością gospodarczą). W przypadku, gdyby świadczenie zostało uznane za ukryty zysk, beneficjent miałby podobne obciążenia podatkowe. Ta interpretacja przekłada się na oszczędności podatkowe dla fundacji rodzinnej, która unika 15% podatku.

Ostatecznie, klasyfikacja danego świadczenia jako ukrytego zysku lub nie ma znaczenie dla obowiązujących podatków. Warto zauważyć, że precyzyjne zrozumienie przepisów i korzystanie z fachowej porady doradcy podatkowego może przynieść korzyści finansowe fundacjom rodzinnym.

Ten artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy.

Rafał Knap

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych obsługujących przedsiębiorców oraz podczas pracy w organach skarbowych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół opodatkowania spółek nieruchomościowych. Prywatnie pasjonat sportów lotniczych.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!