Umowa najmu lub użyczenia nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych czy komercyjnych, to kluczowy element funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Choć to działania powszechne, są często źródłem nieporozumień i sporów między stronami. W szczególności różnice między najmem a użyczeniem lokalu mogą generować konflikty prawne bądź finansowe między właścicielem i najemcą. Dlatego też w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej istocie obu pojęć, ich różnicom oraz konsekwencjom prawno-finansowym. Tak, aby lepiej zrozumieć też szersze mechanizmy funkcjonowania rynku najmu i użyczenia nieruchomości.

 

Umowa najmu

Umowa najmu lokalu jest kluczowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Jedną z kluczowych kwestii dotyczących umowy najmu lokalu jest forma jej zawarcia. Zgodnie z przepisami prawa umowę taką można zawrzeć w dowolnej formie. Z wyjątkiem tych zawieranych na dłużej niż rok, które powinny przybrać formę pisemną. Umowę najmu można zawrzeć na czas nieoznaczony lub oznaczony. W przypadku umowy na czas nieoznaczony obowiązuje ona tak długo, jak nie wypowie jej któraś ze stron. Oczywiście z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia. Natomiast umowa na czas oznaczony trwa przez określony czas, zgodnie z ustaleniami umowy.

Kluczową kwestią dla najemców i wynajmujących jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu. Postanowienia umowy określają warunki, w ramach których takie wypowiedzenie może nastąpić. Jeśli takiego okresu się nie wyznaczy, zgodnie z Kodeksem cywilnym najem lokalu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Jest to istotne zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa praw najemcy, jak i wynajmującego. Chroni bowiem ich interesy w przypadku ewentualnych sporów czy sytuacji kryzysowych.

 

Umowa użyczenia lokalu

W umowie użyczenia lokalu użyczający udostępnia bezpłatnie lokal osobie biorącej do używania, na czas określony lub nieokreślony. Nieodpłatność stanowi charakterystyczną cechę tej umowy, a jej forma może być ustna, zgodnie z brakiem szczególnej wymaganej formy prawnej określonej w Kodeksie cywilnym.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu jest możliwe nawet ze skutkiem natychmiastowym, gdyż umowa ta nie wymaga istnienia realnej przyczyny wypowiedzenia. Brak określonego czasu trwania umowy oznacza, że użyczający może ją wypowiedzieć w  każdej chwili. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, wskazując konkretny termin opuszczenia lokalu przez osobę korzystającą.

Natomiast umowę na czas oznaczony można wypowiedzieć przed terminem, jeśli biorący korzysta z rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub jej przeznaczeniem. Po zakończeniu umowy biorący podlega obowiązkowi zwrotu rzeczy użyczającemu, co może być formalnie poprzedzone wezwaniem na piśmie do opuszczenia lokalu.

 

Treść umowy najmu i użyczenia

Umowa użyczenia oraz najmu lokalu powinna zawierać kluczowe elementy, takie jak:

  • identyfikacja stron umowy,
  • opis przedmiotu umowy,
  • stwierdzenie znanego stanu technicznego lokalu
  • oraz określenie czasu trwania umowy wraz z okresem wypowiedzenia.

Ponadto należy uwzględnić zapisy dotyczące pokrycia kosztów eksploatacyjnych lokalu i sposób rozwiązania umowy.

 

Podsumowanie

Reasumując, niezależnie od wyboru umowy kluczowe jest zachowanie jasności i przejrzystości w ustalonych warunkach. Zarówno umowy najmu, jak i użyczenia, mają swoje zalety i ograniczenia. Dlatego ważne jest zrozumienie ich różnic i związanych z nimi procedur. W obliczu współczesnych wyzwań odpowiednie uregulowanie stosunków prawnych między właścicielem a korzystającym z nieruchomości staje się kluczowe. Tak, aby zapewnić wzajemne bezpieczeństwo i klarowności transakcji.

W razie potrzeby wsparcia – zapraszamy do kontaktu TUTAJ.

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!