W zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa zasadniczą rolę odgrywają decyzje dotyczące pokrycia straty lub sposobu przeznaczenia uzyskanego zysku. Analiza i odpowiednie rozstrzygnięcia w tym obszarze wymagają uwzględnienia licznych czynników ekonomicznych, prawnych oraz strategicznych. W niniejszym artykule omówimy istotę i procedurę podejmowania uchwał rozstrzygających te kluczowe kwestie: pokrycie straty lub właściwe przeznaczenie zysku.

 

Przeznaczenie zysku: trzy najczęstsze warianty

Sposoby na przeznaczenie zysku w spółce obejmują różnorodne opcje, z których najczęściej wybiera się trzy główne warianty. Warto pamiętać, że decyzja o sposobie przeznaczenia zysku wymaga zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku jednostek zobowiązanych do badania sprawozdania może ją poprzedzać opinia biegłego rewidenta. Więcej o procedurze przyjmowania sprawozdania finansowego przeczytasz TUTAJ.

Po pierwsze: zysk netto można przeznaczyć na dywidendę dla udziałowców – z udziałami przysługującymi w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Ponieważ opcja ta umożliwia bezpośrednie korzyści finansowe dla wspólników, jest jednym z najczęstszych wyborów. Może przyczyniać się do utrzymania ich zaangażowania w spółce oraz zwiększenia ich zaufania do jej działalności.

Po drugie: zysk może być wykorzystany na pokrycie strat z lat ubiegłych poprzez tworzenie kapitału zapasowego z przeznaczenia zysku. Bądź też wpłaty dodatkowe wspólników, o ile wynika to z umowy spółki. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy firma doświadczyła strat w poprzednich okresach i może wymagać stabilizacji finansowej poprzez wykorzystanie bieżących zysków na spłatę tych strat. Jednakże zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wykorzystanie bieżących zysków na spłatę strat wymaga odpowiedniej umowy spółki oraz zgody wszystkich wspólników.

Po trzecie: część zysku netto można również przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego. Takie rozwiązanie stanowi sposób podziału zysku neutralny podatkowo dla spółki oraz jej udziałowców. Ta opcja jest często preferowana ze względu na jej korzyści podatkowe i zdolność do zwiększenia stabilności finansowej spółki poprzez zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego.

 

Pokrycie straty

Pokrycie straty w spółce jest istotną kwestią, często rozpatrywaną na corocznym zgromadzeniu wspólników. Uchwała w tej sprawie również wymaga zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podejmuje ją zgromadzenie wspólników. Chyba że umowa spółki inaczej stanowi.

Procedura pokrycia straty obejmuje różne możliwości, takie jak:

  • wykorzystanie zysków z poprzednich lat lub z lat następnych,
  • sięgnięcie po środki zgromadzone na kapitale zapasowym lub rezerwowym,
  • dopłaty wspólników
  • lub obniżenie kapitału zakładowego.

Istotne jest, że pokrycie straty jest operacją księgową i nie zawsze wymaga dodatkowych środków od wspólników. Uchwałę o pokryciu straty należy złożyć w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie należy pamiętać o pewnym zastrzeżeniu. Jeśli straty przewyższają kapitały zapasowe, rezerwowe i połowę kapitału zakładowego, zarząd musi zwołać zgromadzenie w celu podjęcia decyzji o dalszym istnieniu spółki.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty lub sposobu przeznaczenia zysku jest kluczowym krokiem w procesie zarządzania finansami spółki. Decyzja ta nie tylko wpływa na aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa, ale także ma długofalowe konsekwencje dla jego rozwoju i stabilności. Dlatego też, podejmując taką uchwałę, zarząd spółki oraz jej udziałowcy muszą kierować się nie tylko obecnymi potrzebami. Należy zwrócić szczególną uwagę także na długoterminowe strategie biznesowe oraz wymogi prawno-podatkowe.

 

Przykładowe treści omawianych uchwał:

 

 

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
…………………………………….
[nazwa spółki]

w sprawie wypłaty dywidendy.

§ 1

Zwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki ……………….. z siedzibą w ……………….. postanawia zysk  netto  za  rok  ………………..  w  kwocie  ……………………  wypracowany  w okresie od 1 stycznia ……………. do 31 grudnia ……….. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla wspólników.

§ 2

Zwyczajne  Zgromadzenie Wspólników  postanawia iż:

– dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji,

– środki do wypłaty będą pochodziły tylko z zysku netto spółki

– dniem wypłaty dywidendy będzie ……………….

§ 3

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

 

 

 

UCHWAŁA NR ….

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
…………………………………….
[nazwa spółki]

w sprawie pokrycia straty spółki …………………….. za  rok  obrotowy  (01.01. ……..: 31.12. ……..).

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników …………………………..  postanawia,  iż  strata  spółki  w wysokości ……………………. zostanie  pokryta w następujący sposób:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów stanowiących ……% kapitału zakładowego Spółki,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

 

 

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!