W dzisiejszym globalnym świecie wiele przedsiębiorstw prowadzi działalność na arenie międzynarodowej. Niesie to ze sobą potrzebę dokonywania transakcji w różnych walutach. Jedną z form finansowania działalności jest otrzymywanie pożyczek od udziałowców: zarówno w walucie krajowej, jak i obcej. Przyjrzyjmy się więc, jakie konsekwencje dla spółki ma pożyczka udziałowca w walcie obcej.

 

Przewalutowanie pożyczki od udziałowca

W przypadku wpływu kwoty pożyczki w obcej walucie na nasz rachunek bankowy musimy dokonać przeliczenia na polskie złote. Po jakim kursie? Wpłatę w obcej walucie na rachunek prowadzony w danej walucie – kwotę przeliczamy na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. A precyzyjniej mówiąc, kursu z dnia poprzedzającego dzień wpłaty pożyczki. Natomiast jeśli wpłata w obcej walucie następuje na rachunek bankowy prowadzony w polskiej walucie, przeliczamy ją na PLN według kursu kupna obcej waluty, ustalonego przez nasz bank. Innymi słowy, bank prowadzący rachunek sprzedaje nam obcą walutę, pozyskaną od naszej jednostki.

 

Pożyczka udziałowca w walucie obcej: ewidencja odsetek

Warto pamiętać, że ewidencja odsetek od pożyczki zależy od celu, na jaki się jej udziela. Jeśli pożyczkę wykorzystuje się do finansowania bieżącej działalności jednostki, odsetki należą do kosztów finansowych. Natomiast jeśli środki przeznacza się na budowę, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, odsetki zwiększają wartość tych aktywów. Należy jednak pamiętać, że odsetki zwiększają wartość aktywów tylko do momentu oddania ich do użytku. Następnie stają się kosztami finansowymi.

Jeśli zaciągnięto pożyczkę od udziałowca w walucie obcej, naliczone odsetki wycenia się według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego naliczenie odsetek.

 

Pożyczka udziałowca w walucie obcej a podatek

Osoby fizyczne zazwyczaj traktują odsetki od pożyczek jako przychód z kapitałów pieniężnych. Jednakże istnieje wyjątek dotyczący odsetek od pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z odsetek od udzielonej pożyczki powstaje w momencie wypłaty tych odsetek przez pożyczkobiorcę. Od takich odsetek pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Płatnikiem tego podatku jest pożyczkobiorca, a pobranie podatku nie pomniejsza przychodu o koszty uzyskania. Wpłatę należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Jeśli zapłata odsetek ma nastąpić w walucie obcej, przychód ten należy analogicznie jak pożyczkę przeliczyć na polskie złote w celu obliczenia należnego podatku.

Więcej o opodatkowaniu pożyczek udziałowców przeczytasz TUTAJ.

 

Różnice kursowe

Podczas spłaty pożyczki w walucie obcej konieczne jest przeliczenie jej na polską walutę według określonego kursu, co może skutkować różnicami kursowymi.

Dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość pożyczki lub kredytu w walucie obcej w dniu otrzymania jest wyższa niż wartość w dniu spłaty, przeliczona według rzeczywistego kursu waluty z tych dni.

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, gdy wartość pożyczki lub kredytu w walucie obcej w dniu otrzymania jest niższa niż wartość w dniu spłaty, przeliczona według rzeczywistego kursu waluty z tych dni.

Różnice kursowe są uwzględniane jako dodatkowe przychody lub koszty uzyskania przychodów w zależności od ich charakteru.

Ważne jest, aby być świadomym mechanizmu przeliczania spłaty pożyczki z waluty obcej na walutę polską oraz potencjalnych różnic kursowych. Dzięki temu można lepiej zarządzać finansami i uniknąć nieoczekiwanych skutków rozliczeń.

 

Zespół Biura Rachunkowego Taxo

Zespół Taxo to eksperci w dziedzinie nowoczesnej księgowości i doradztwa, oddani świadczeniu usług o najwyższej jakości. Wierzymy w indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy, dopasowując nasze rozwiązania do ich unikalnych potrzeb. Dzięki temu pomagamy naszym klientom efektywnie zarządzać finansami i odnosić sukcesy w biznesie.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!