Spółka cywilna to popularna w Polsce forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie posiada osobowości prawnej. Jej główną zaletą jest elastyczność, co oznacza że wspólnicy samodzielnie decydują o kształcie i sposobie prowadzenia biznesu. Aby ją założyć, konieczne jest podpisanie umowy między przynajmniej dwoma wspólnikami, którzy odpowiadają za rozliczenie dochodów spółki. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, wszyscy wspólnicy mają równe prawa do zysków i strat. Bez względu na to, jaki był ich wkład. Jak wygląda opodatkowanie spółki cywilnej?

 

Forma opodatkowania spółki cywilnej

Ponieważ spółka cywilna to forma działalności gospodarczej, wymaga ona opodatkowania. Wspólnicy spółek cywilnych są przedsiębiorcami, a zatem opodatkowanie ich odbywa się na zasadach właściwych dla osób wykonujących działalność gospodarczą. Jednocześnie, ze względu na specyfikę spółki cywilnej, podatnik może wybrać jedną z czterech form opodatkowania przewidzianych dla działalności gospodarczej.

 

Opodatkowanie spółki cywilnej: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody z działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej można rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji podatek oblicza się według stawki zryczałtowanej bez kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie w związku z tym, że podatek płaci się od przychodu, podatników obowiązuje prowadzenie jego ewidencji.

 

Opodatkowanie spółki cywilnej: podatek liniowy

Przychody z działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej można być również opodatkować podatkiem liniowym. W takiej sytuacji podatek oblicza się według stałej stawki 19% po odjęciu kosztów uzyskania przychodów. Warto jednak zwrócić uwagę, że ta forma opodatkowania jest bardziej korzystna dla podatników, którzy osiągają wyższe przychody.

 

Zasady ogólne dla spółki cywilnej

Przychody z działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej można także rozliczać na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji podatek oblicza się według skali podatkowej po odjęciu kosztów uzyskania. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku spółek cywilnych bardzo istotne jest prowadzenie dokładnej i prawidłowej ewidencji finansowej, ponieważ na jej podstawie obliczany jest podatek dochodowy.

 

Karta podatkowa dla spółki cywilnej

Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że przychody z działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej mogą być opodatkowane według karty podatkowej. Jest to forma opodatkowania, w której podatnik nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie musi także dokumentować kosztów, pomniejszających uzyskany przychód. Warto jednak zaznaczyć, że od 1.01.2022 r. karty podatkowej już nie można wybrać, ale podatnicy mogą kontynuować opodatkowanie w tej formie.

 

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania spółki cywilnej jest kluczowy dla sukcesu działalności gospodarczej. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie opcje i wybrać taką, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Aby wybrać odpowiednią formę opodatkowania, należy złożyć oświadczenie o wyborze w terminie do 20 stycznia roku podatkowego (jeśli chcemy zmienić formę opodatkowania) lub przed dokonaniem pierwszej sprzedaży (jeśli dopiero zaczynamy działalność gospodarczą).

Należy jednak pamiętać, że dozwolone jest aby jeden ze wspólników spółki cywilnej zdecydował się na opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych, a drugi na podatek liniowy. Natomiast wybór ryczałtu lub karty podatkowej przez jednego z partnerów wyklucza możliwość korzystania z innych form opodatkowania przez innych wspólników. W takim przypadku wszyscy podatnicy muszą wybrać tę samą formę opodatkowania, czyli ryczałt lub kartę podatkową, aby móc rozliczać się w ten sposób.

Podsumowując, rozliczenie dochodu spółki cywilnej może być skomplikowanym procesem, ale odpowiednie przygotowanie i prowadzenie ewidencji finansowej pozwala na uniknięcie problemów związanych z podatkiem dochodowym.

Michalina-Behrendt-Budych

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Doświadczona specjalistka z obszaru rachunkowości i finansów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Pasję do rachunkowości rozwija od 2013 roku, zdobywając cenne umiejętności w różnych firmach. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, wierząc, że zawsze istnieje możliwość znalezienia rozwiązania.

Więcej informacji o Michalinie

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!