Audyt stanowi fundament rzetelnego i przejrzystego funkcjonowania organizacji, zapewniając szczegółową kontrolę nad jej operacjami oraz finansami. Audyt w Fundacji Rodzinnych nabiera szczególnego znaczenia, pełniąc rolę kluczowego narzędzia w ocenie zarządzania aktywami oraz realizacji zobowiązań tej instytucji. W niniejszym artykule zgłębimy istotę oraz kluczowe aspekty audytu w Fundacji Rodzinnej, zwracając uwagę na jego znaczenie oraz zakres.

 

Zakres audytu w Fundacji Rodzinnej

Zgodnie z przepisami dotyczącymi audytu w Fundacji Rodzinnej jego zakres jest wyjątkowo szeroki i obejmuje kluczowe obszary działalności instytucji. Przeprowadza go firma audytorska lub zespół audytorów, wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów. Audytorzy mają za zadanie przeprowadzić kontrolę nad zarządzaniem aktywami Fundacji Rodzinnej, zaciąganiem i spełnianiem zobowiązań, w tym zobowiązań publicznoprawnych. Weryfikują te obszary pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami Fundacji Rodzinnej.

W związku z tym firma audytorska i członkowie zespołu audytorów posiadają prawo żądania od zarządu Fundacji Rodzinnej dokumentów związanych z jej działalnością. Dotyczy to także żądania aktualnej listy beneficjentów, co pozwala na kompleksową ocenę stanu Fundacji.

 

Kto przeprowadza audyt w Fundacji Rodzinnej?

Przepisy regulujące Fundacje Rodzinne wskazują, że audyt może być realizowany przez firmę audytorską lub zespół audytorów, wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów. Aby zespół składał się z ekspertów zapewniających wieloaspektową analizę działalności Fundacji Rodzinnej, mogą do niego należeć m.in. biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Warto dodać, że osoba przeprowadzająca audyt musi spełniać konkretne kryteria. Zgodnie z przepisami osoba ta musi być niezależna od danej Fundacji Rodzinnej, nie może brać udziału w procesie podejmowania decyzji przez Fundację ani świadczyć usług rewizji finansowej czy doradztwa na rzecz Fundacji. To zapewnia obiektywność i niezależność oceny.

 

Kto zatwierdza wyniki audytu w Fundacji Rodzinnej?

Zakończenie procesu audytu wiąże się z opracowaniem raportu, który następnie trafia do zarządu Fundacji Rodzinnej. Zarząd z kolei prezentuje raport radzie nadzorczej lub zgromadzeniu beneficjentów (w przypadku braku rady nadzorczej) na najbliższym posiedzeniu.

 

Co dzieje się z raportem z audytu?

Raport z audytu stanowi szczegółową ocenę funkcjonowania Fundacji Rodzinnej. Zawiera wnioski, zalecenia oraz wyniki przeprowadzonej kontroli. Po jego przedstawieniu organom Fundacji, staje się on podstawą do podejmowania działań korygujących lub usprawniających procesy w instytucji.

 

Jak często przeprowadza się audyt w Fundacji Rodzinnej?

Zgodnie z przepisami ustawy o Fundacjach Rodzinnych, audyt jest przeprowadzany minimum raz na cztery lata. Niemniej jednak, w sytuacji gdy Fundacja podlega badaniu sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, audyt funkcjonowania Fundacji odbywa się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Oznacza to, że częstotliwość audytu może być zmieniona, w zależności od wymogów finansowych i prawnych. Wpływa to na koszty operacyjne Fundacji.

Podsumowanie

Ponieważ audyt jest narzędziem kontroli zarządzania aktywami i zobowiązaniami Fundacji, stanowi niezwykle istotny proces. Prowadzi go specjalistyczny zespół, spełniający ściśle określone kryteria niezależności. Audyt stanowi kompleksową ocenę, która analizuje zgodność działań Fundacji z obowiązującym prawem oraz jej własnymi celami statutowymi. Dlatego jest narzędziem nie tylko kontroli, ale również zapewnienia transparentności i rzetelnego zarządzania w Fundacjach Rodzinnych.

 

 

Michalina-Behrendt-Budych

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Doświadczona specjalistka z obszaru rachunkowości i finansów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Pasję do rachunkowości rozwija od 2013 roku, zdobywając cenne umiejętności w różnych firmach. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, wierząc, że zawsze istnieje możliwość znalezienia rozwiązania.

Więcej informacji o Michalinie

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!