Charakterystyczną cechą Fundacji Rodzinnych jest ich struktura i oparcie się na zaangażowaniu członków rodziny w zarządzanie oraz podejmowanie decyzji. Fundacje Rodzinne są tworzone z myślą o długoterminowym wsparciu dziedzictwa, zarządzaniu majątkiem oraz realizacji misji filantropijnej. Niemniej rodzinny charakter nie wyklucza formalnych uwarunkowań, jak np. umowy z członkiem zarządu Fundacji Rodzinnej.

Zawieranie umów przez członka zarządu Fundacji wymaga szczególnej uwagi ze względu na złożoną strukturę tych organizacji. Istotne jest zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi. Zwłaszcza wobec specyficznych zasad reprezentacji Fundacji w transakcjach tego typu. Dlatego omówienie procedur reprezentacji oraz wymogów prawnych w kontekście umowy z członkiem zarządu Fundacji Rodzinnej staje się kluczowe w zrozumieniu jej funkcjonowania.

 

Standardowa reprezentacja przez radę nadzorczą

Zgodnie z artykułem 63 ust. 1 ustawy o Fundacji Rodzinnej to rada nadzorcza zazwyczaj reprezentuje Fundacje w umowach z członkiem zarządu. Podobnie jak w przypadku sporów między Fundacją z jej zarządem. Jednakże istnieją sytuacje, w których rada nadzorcza nie jest obecna w strukturze Fundacji Rodzinnej. Jest to przypadek omówiony szczegółowo w dalszych artykułach regulacji.

 

Alternatywne formy reprezentacji w umowach z członkiem zarządu Fundacji Rodzinnej

Kiedy w strukturze Fundacji Rodzinnej brakuje rady nadzorczej, funkcję reprezentacji przejmuje pełnomocnik. Powołuje go uchwała zgromadzenia beneficjentów Fundacji. To oznacza, że decyzje oraz umowy zawarte z członkiem zarządu są wówczas reprezentowane przez tego pełnomocnika.

 

Członek zarządu jako jedyny beneficjent Fundacji Rodzinnej

Istnieją sytuacje, gdy członek zarządu jest również jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów. W takim przypadku dla zawarcia umowy wymagana jest forma aktu notarialnego. Reguluje on czynności prawne między beneficjentem a Fundacją Rodzinną, którą reprezentuje. Każda tego typu transakcja musi zostać zgłoszona do sądu rejestrowego przez notariusza.

 

Wyjątek dla członka zarządu będącego beneficjentem

Warto zauważyć, że czynności podejmowane przez beneficjenta – który jest jednocześnie członkiem zarządu Fundacji – nie podlegają wymogom określonym w artykule 63 ust. 2 ustawy o Fundacji Rodzinnej. Oznacza to, że transakcje realizowane przez tego typu beneficjenta nie muszą spełniać kryteriów związanych z udokumentowaniem w formie aktu notarialnego.

 

Reprezentacja w świetle ustawy o Fundacjach Rodzinnych: procedury

W świetle obowiązujących przepisów istotne są zwłaszcza odpowiednie procedury reprezentacji przy zawieraniu umów z członkiem zarządu Fundacji Rodzinnej. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania oraz uniknięcia ewentualnych sporów czy niejasności prawnych.

 

Podsumowanie

Podkreślenie znaczenia prawidłowej reprezentacji przy zawieraniu umów z członkiem zarządu Fundacji Rodzinnej jest kluczowe dla uniknięcia ewentualnych komplikacji prawnych oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania instytucji.

Ważne jest również podkreślenie znaczenia transparentności, uczciwości oraz przestrzegania procedur prawnych podczas podejmowania decyzji i zawierania umów związanych z zarządzaniem Fundacją Rodzinną. To nie tylko gwarancja zgodności z prawem, ale także fundament dla zaufania, stabilności oraz długoterminowego sukcesu działań podejmowanych przez Fundacje Rodzinne. Zrozumienie i przestrzeganie tych zasad stanowi kluczową wartość dla trwałego funkcjonowania i realizacji misji Fundacji Rodzinnych.

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!