Fundator Fundacji Rodzinnej: kim jest, jakie ma uprawnienia, obowiązki i wpływ na funkcjonowanie fundacji?

Kluczową postacią w tworzeniu i zarządzaniu Fundacją Rodzinną jest jej założyciel, czyli fundator. Pełni on niezwykle istotną funkcję w kształtowaniu przyszłości swojej rodziny oraz rodzinnego biznesu. Dzięki szerokiemu zakresowi swoich uprawnień ma możliwość tworzenia unikalnych reguł, które będą obowiązywać w Fundacji Rodzinnej.

Nasze wprowadzenie do tematyki Fundacji Rodzinnej przeczytasz TUTAJ.

 

Kto może być fundatorem?

Przepisy regulują, że fundatorem Fundacji Rodzinnej może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że fundator ma prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Dzięki temu jest w stanie dokładnie określić, jakie cele i zasady będą obowiązywać w Fundacji Rodzinnej.

Ciekawym aspektem jest fakt, że Fundację Rodzinną można ustanowić zarówno w drodze aktu założycielskiego, jak i w formie testamentu. Fundację rodzinną może ustanowić więcej niż jeden fundator. Istnieje jednak wyjątek dotyczący Fundacji ustanowionej w testamencie, która może mieć tylko jednego fundatora. Wynika to z obowiązujących przepisów zakazujących sporządzania testamentów wspólnych.

 

Role i uprawnienia fundatora Fundacji Rodzinnej

Fundatorowi przysługuje szeroki zakres uprawnień i obowiązków. To on jest odpowiedzialny za wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego, który stanowi kapitał początkowy Fundacji. Co istotne, fundator ma możliwość określenia w statucie Fundacji celu, dla którego została ona ustanowiona. Wyznacza także krąg beneficjentów, czyli osób lub organizacji, które będą korzystać z Fundacji Rodzinnej.

Jednym z najciekawszych aspektów jest to, że fundator może uzależnić wypłatę określonych świadczeń od spełnienia przez beneficjentów określonych warunków. To oznacza, że otrzymanie danych korzyści z Fundacji może być uzależnione np. od ukończenia edukacji, osiągnięcia określonego wieku lub podjęcia pracy w firmie rodzinnej przez beneficjenta.

Uprawnienia fundatora nie kończą się wraz z aktem powołania Fundacji. Fundator jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków zarządu i rady nadzorczej Fundacji Rodzinnej. Może on kierować do organów Fundacji Rodzinnej uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności.

Jeżeli Fundacja Rodzinna ma więcej niż jednego fundatora, wykonują oni prawa i obowiązki wspólnie, chyba że statut stanowi inaczej. Warto podkreślić, że fundator nie odpowiada za zobowiązania Fundacji Rodzinnej. Oznacza, że jego prywatny majątek jest chroniony przed ewentualnymi długami Fundacji.

Więcej o działalności gospodarczej Fundacji Rodzinnej przeczytasz TUTAJ.

 

Czy fundator Fundacji Rodzinnej może być jej beneficjentem?

Beneficjentami Fundacji Rodzinnej mogą być osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Przepisy nie wymagają, aby pomiędzy fundatorem a beneficjentami istniały jakiekolwiek więzi rodzinne, co oznacza, że beneficjentem może być nawet sam fundator.

Prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjentów Fundacji są niezbywalne. Wynika z tego, że nie można przenosić swoich praw na inną osobę. Jednak wyjątkiem jest przypadek wierzytelności beneficjenta, które można zbyć na rzecz innych podmiotów.

 

Podsumowanie

Fundator odgrywa kluczową rolę w Fundacji Rodzinnej. To on ma możliwość tworzenia reguł, określania celów i decydowania o tym, kto skorzysta ze wsparcia Fundacji. Dzięki szerokiemu zakresowi uprawnień fundator może zapewnić kontynuację biznesu rodzinnego na kolejne pokolenia, jednocześnie zabezpieczając majątek rodziny. Fundacja Rodzinna to innowacyjna forma instytucji prawnej, która pozwala na ochronę dziedzictwa i wartości rodzinnych w długoterminowej perspektywie. Warto korzystać z tych możliwości, aby zbudować solidne fundamenty przyszłości własnej rodziny.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!