Jak wygląda opodatkowanie świadczeń wspólnika? Zgodnie z artykułem 176 Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku gdy wspólnik będzie zobowiązany do regularnych świadczeń niepieniężnych, umowa spółki musi określać rodzaj i zakres tych świadczeń. Ten przepis pozwala na stworzenie takiej relacji między wspólnikiem a spółką, która umożliwi im obopólny zysk. Dla spółki może to oznaczać pewność otrzymania określonych świadczeń w konkretnym czasie. Dla wspólnika – możliwość zbycia świadczeń i otrzymania wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia nie jest uzależniona od tego, czy spółka osiągnie zysk, czy też nie. Należy pamiętać, że ustalenie świadczeń niepieniężnych jest możliwe wyłącznie poprzez umowę spółki, zawartą w formie aktu notarialnego.

Jak zakwalifikować przychód ze świadczeń wspólnika?

Wynagrodzenie wspólnika z tytułu powtarzalnych świadczeń niepieniężnych stanowi jego przychód i będzie opodatkowane na zasadach ogólnych. Jednakże warto przypomnieć, że w 2023 roku obowiązują już nowe progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • Pierwszy próg podatkowy dotyczy dochodów do kwoty 120 000 zł, a wysokość podatku PIT wynosi 12% od tej kwoty.
  • Drugi próg podatkowy ma zastosowanie do dochodów przekraczających kwotę 120 000 zł. W tym przypadku należy zapłacić 10 800 zł oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł.

Jeśli spółka jest odbiorcą powtarzalnych świadczeń niepieniężnych wspólnika, to nie musi rozpoznawać zysku, co umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów.

Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie wspólnika, który wykonuje takie powtarzające się świadczenie na rzecz spółki będzie – na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychprzychodem z „innych źródeł”. Taką kwalifikację przychodu potwierdza interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

O ryzyku ukrytej dywidendy i świadczeniach wspólnika przeczytasz TUTAJ.

 

ZUS a opodatkowanie świadczeń wspólnika

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych zwalnia z obciążeń składkami ZUS. W takim przypadku wypłata wynagrodzenia wspólnikowi nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne czy też ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi to znaczącą korzyść dla przedsiębiorcy.

 

Koszt uzyskania przychodu

Aby wydatki na wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne wspólników zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, muszą spełniać kilka warunków.

  • Po pierwsze, wydatek musi zostać poniesiony przez samą spółkę.
  • Po drugie, musi być definitywny i pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
  • Po trzecie, musi zostać właściwie udokumentowany i nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

Obowiązek płatnika

Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za świadczenia niepieniężne wspólników. Oznacza to, że nie jest obowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku. Właściwe rozliczenie i opodatkowanie świadczeń wspólnika spoczywa wyłącznie na nim. Wspólnik musi wykazać otrzymane wynagrodzenie w zeznaniu rocznym i opodatkować je według skali podatkowej, razem z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami.

Spółka musi jednak pamiętać, jak ważne jest właściwe rozliczenie świadczeń niepieniężnych wspólnika. Jeśli nie otrzyma on wynagrodzenia, po stronie spółki wystąpi przysporzenie majątkowe. Ma ono konkretny wymiar finansowy, ponieważ spółka otrzymuje nieodpłatnie świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, powtarzalne świadczenia niepieniężne prezentują się bardzo atrakcyjnie z podatkowego punktu widzenia. Należy jednak pamiętać, by spełnić wszystkie wymogi niezbędne do zakwalifikowania tego typu wynagrodzeń w myśl art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych.

Michalina-Behrendt-Budych

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Doświadczona specjalistka z obszaru rachunkowości i finansów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Pasję do rachunkowości rozwija od 2013 roku, zdobywając cenne umiejętności w różnych firmach. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, wierząc, że zawsze istnieje możliwość znalezienia rozwiązania.

Więcej informacji o Michalinie

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!