Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych jest specyficzne i wiąże się bezpośrednio z wyjątkową strukturą tych organizacji. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie obejmuje ich podatek dochodowy, w rzeczywistości istnieją pewne wyjątki. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo, jak wyglądają podatki w Fundacji Rodzinnej.

Założenie Fundacji Rodzinnej

Na wstępie warto zaznaczyć, że zakładanie Fundacji Rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że nie trzeba płacić ani podatku od czynności cywilnoprawnych, ani podatku dochodowego od osób prawnych w związku z tym działaniem. Jest to istotne ułatwienie dla rodzin, które chcą przekazać swoje aktywa na cele statutowe Fundacji.

Zwolnienie beneficjentów Fundacji Rodzinnej z podatku PIT

Beneficjenci Fundacji Rodzinnych, czyli osoby lub organizacje, które otrzymują wsparcie z Fundacji, podlegają określonym zasadom opodatkowania. Istnieje jednak istotna ulga podatkowa dotycząca najbliższych członków rodziny fundatora.

Osoby, które są beneficjentami Fundacji Rodzinnej i jednocześnie członkami najbliższej rodziny fundatora, nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych. W poczet najbliższej rodziny zaliczają się: małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Te osoby nie muszą płacić PIT od środków otrzymanych od Fundacji Rodzinnej.

Jeśli natomiast beneficjentem jest osoba, która nie jest członkiem najbliższej rodziny fundatora, obowiązuje ją stawka 15% PIT. W przypadku osób zaliczających się do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn stawka ta wynosi obniżone 10%.

Opodatkowanie ryczałtowe Fundacji Rodzinnej – CIT

Fundacje Rodzinne są podmiotowo zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że jako instytucje nie podlegają CIT. Występują jednak pewne wyjątki od tej zasady. Fundacja Rodzinna może być opodatkowana ryczałtowo od przychodu w kilku określonych sytuacjach.

Podatek jest naliczany w przypadku:

  1. Świadczenia z majątku Fundacji. Fundacja będzie opodatkowana stawką 15% od świadczeń, które przekazała beneficjentom na podstawie statutu i listy beneficjentów. Dotyczy to m.in. majątku przeniesionego w formie środków pieniężnych, rzeczy lub praw. Warto przy tym zaznaczyć, że Fundacja Rodzinna nie musi płacić tego podatku za każdy rok działalności. CIT jest naliczany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom.
  2. Podział mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji. Po zakończeniu działalności i podziale majątku, Fundacja zostanie opodatkowana stawką 15% od mienia, które jest przekazywane w związku z rozwiązaniem.
  3. Świadczenia w postaci ukrytych zysków. W sytuacjach, gdy dochodzi do ukrytych zysków w Fundacji, opodatkowanie wynosi 15%.
  4. Niedozwolona działalność gospodarcza. Przychody z niedozwolonej działalności gospodarczej Fundacji Rodzinnej podlegają stawce podatkowej w wysokości 25%. Nasze opracowanie tego tematu znajdziesz TUTAJ.
  5. Przychody z budynków. Jeśli Fundacja generuje przychody np. z wynajmu nieruchomości, której wartość przekracza 10 milionów złotych, opodatkowanie wynosi 0,035% od tej wartości.

Przegląd orzecznictwa w zakresie rozliczenia podatku CIT przez Fundacje Rodzinne – czytaj TUTAJ.

Podsumowanie

Podatki w Fundacji Rodzinnej nie są kwestią tak prostą, jak mogło by się wydawać. Fundacja Rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego, o ile prowadzi działalność zgodnie ze statutem i nie wypłaca zysków. Dopóki nie dojdzie do rozdysponowania środków, Fundacja ma możliwość inwestowania i pomnażania swojego majątku bez obciążania go podatkiem CIT. Możliwe jest również opodatkowanie podatkiem VAT, jednak zależy to od indywidualnej sytuacji podatnika. Warto pamiętać, że Fundacja Rodzinna musi także regularnie składać coroczne deklaracje podatkowe w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!