Jednym ze sposobów dodatkowego finansowania przedsiębiorstwa jest pożyczka od udziałowca. To rozwiązanie może przynieść korzyści zarówno dla spółki, jak i dla samego udziałowca. Jakie? Sprawdźmy!

Zarówno w Polsce, jak i za granicą wielu przedsiębiorców wykorzystuje możliwość udzielania pożyczek swoim spółkom. Pożyczka udziałowca to na ogół strategiczna decyzja dla spółki. Zapewnia dodatkowe źródło kapitału do wykorzystania na cele różnego rodzaju, jak na przykład rozwój działalności, inwestycje czy spłata palących zobowiązań.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, umowa pożyczki stanowi zobowiązanie pożyczkodawcy do przekazania pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić je w tej samej formie. 

 

O kwalifikacji świadczeń wspólnika na rzecz spółki i ukrytej dywidendzie przeczytasz TUTAJ!

 

Opodatkowanie pożyczek udziałowców

Udzielenie pożyczki i jej spłata nie mają bezpośredniego wpływu na opodatkowanie pożyczkodawcy. Odsetki otrzymane przez udziałowca stanowią jednak przychód, który podlega opodatkowaniu. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, odsetki od udzielonej pożyczki są uważane za przychód z kapitałów pieniężnych. Podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrania tego podatku od wypłaconych odsetek i wpłacenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Pobrany podatek należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata odsetek.

 

Odsetki od pożyczki udziałowca: deklaracja podatkowa

Rozliczenie podatkowe odsetek od pożyczki leży po stronie spółki. Jest ona zobowiązana do złożenia rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem, deklarację należy przekazać do dnia zaprzestania działalności.

Warto zaznaczyć, że udziałowiec nie jest zobowiązany do wykazywania otrzymanych odsetek i pobranego podatku w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Jakie są skutki podatkowe oprocentowanej pożyczki w Prostej Spółce Akcyjnej przeczytasz na naszym blogu TUTAJ.

 

Opodatkowanie nierezydenta

Jeśli udziałowcem spółki jest cudzoziemiec zamieszkały za granicą, obowiązują zasady określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a danym państwem. Jeśli pożyczkodawca udokumentuje swoje miejsce zamieszkania certyfikatem rezydencji, spółka może w takim przypadku zastosować zasady opodatkowania zgodnie z umową.

 

Co to social lending?

Warto również wspomnieć o nowej formie udzielania pożyczek, jaką jest tzw. social lending, czyli pożyczkach społecznościowych. Wykorzystuje ona platformy internetowe do łączenia pożyczkodawców i pożyczkobiorców. W takim rozwiązaniu udziałowiec może udzielić pożyczki poprzez platformę social lending i otrzymać odsetki od udzielonej kwoty.

W przypadku social lending obowiązują przepisy dotyczące opodatkowania odsetek. Odsetki otrzymane przez udziałowca z tytułu pożyczki udzielonej za pośrednictwem platformy social lending również podlegają opodatkowaniu. Spółka obsługująca platformę social lending może być odpowiedzialna za pobranie i przekazanie odpowiedniego podatku na rzecz urzędu skarbowego. Warto zaznaczyć, że przychody uzyskiwane z tytułu udzielania pożyczek przez internet stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przykładowe serwisy z pożyczkami społecznościowymi – social lending – znajdziesz TUTAJ

Podsumowując, wypłata udziałowcowi odsetek od udzielonej pożyczki stanowi istotną kwestię prawną, która wymaga uwagi i przestrzegania przepisów prawnych. Umowa pożyczki powinna być jasna i precyzyjna, określając warunki pożyczki, oprocentowanie oraz sposób obliczania odsetek. Warto pamiętać, że w sytuacji gdy udzielanie pożyczek ma charakter powtarzający się i wskazuje na zamiar prowadzenia tego rodzaju działalności, konieczne jest zarejestrowanie jej jako działalności gospodarczej.

Michalina-Behrendt-Budych

Prezes Zarządu
Główna Księgowa

Doświadczona specjalistka z obszaru rachunkowości i finansów. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej w Biurze Rachunkowym TAXO. Pasję do rachunkowości rozwija od 2013 roku, zdobywając cenne umiejętności w różnych firmach. Kładzie nacisk na ciągły rozwój, uczestnicząc aktywnie w szkoleniach i wydarzeniach branżowych, wierząc, że zawsze istnieje możliwość znalezienia rozwiązania.

Więcej informacji o Michalinie

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!