Co to jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja Rodzinna jest innowacyjnym rozwiązaniem, które pozwala na utrzymanie dziedzictwa rodzinnego. To struktura organizacyjna zyskująca na popularności dzięki temu, że umożliwia rodzinom długofalową i efektywną ochronę swojego majątku. Stanowi ona odpowiedź na wyzwanie zapewnienia ciągłości biznesu i zachowania integralności dorobku rodzinny. Fundacja Rodzinna działa jak skarbiec, który nie tylko zabezpiecza rodzinę finansowo, ale także dba o trwałość wartości i wizji fundatora w biznesie.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej istocie Fundacji Rodzinnej oraz wyjaśnieniu podstawowych informacji z nią związanych.

Cele Fundacji Rodzinnej

Chociaż nazwa może sugerować działalność charytatywną, Fundacja Rodzinna niekoniecznie ma charakter dobroczynny. Zgodnie z powstałą w 2023 r. ustawą Fundacja Rodzinna jest osobą prawną. Jej celem jest  gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów.

Fundacja Rodzinna nie jest tworzona wyłącznie dla dobra fundatora, ale ma służyć osobom z jego otoczenia. Także po jego śmierci. Zadanie gromadzenia majątku oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów Fundacji jest traktowane szeroko. Zakłada, że takimi beneficjentami są po prostu osoby uprawnione do korzystania z tych świadczeń. Również sama natura świadczeń jest szeroka. Fundacja może finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów.

Kim jest fundator oraz beneficjent Fundacji Rodzinnej

Fundatorem Fundacji Rodzinnej jest osoba, która ją zakłada. Musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W niektórych przypadkach Fundację Rodzinną może ustanowić kilku fundatorów.

Natomiast beneficjentem w Fundacji Rodzinnej jest osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego. Beneficjentom przysługują korzyści lub świadczenia ze strony Fundacji Rodzinnej. Najczęściej beneficjentami są członkowie rodziny, ale fundator może wskazać także inne osoby lub organizacje.

Rejestr Fundacji Rodzinnych

Fundacje rodzinne są zobowiązane do zarejestrowania się w rejestrze Fundacji Rodzinnych. Prowadzi go Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. W większości przypadków rejestr ten opiera się na modelu Krajowego Rejestru Sądowego i jest dostępny dla społeczeństwa, co oznacza, że jest jawny i publiczny.

Działalność gospodarcza Fundacji

Fundacja Rodzinna ma ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to na celu ochronę majątku fundacji. Jednocześnie Fundacja Rodzinna może uczestniczyć w niektórych działaniach gospodarczych, takich jak uczestnictwo w spółkach czy dzierżawa majątku.

Jak założyć Fundację Rodzinną

To proces, który wymaga kilku kroków. Najpierw konieczne jest złożenie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej, czynione w akcie założycielskim lub w testamencie. Następnie sporządza się statut Fundacji Rodzinnej. Zawiera on zasady działania fundacji, cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz inne istotne informacje. Kolejnym etapem jest przekazanie majątku o wartości co najmniej 100 000 zł na rzecz Fundacji Rodzinnej. Należy również pamiętać o zgłoszeniu Fundacji do rejestru Fundacji Rodzinnych.

Podsumowanie

Fundacja Rodzinna to ciekawe rozwiązanie, które pozwala zarządzać prywatnym majątkiem oraz realizować określone cele na rzecz wybranych osób. Głównie – choć niekoniecznie – z najbliższego otoczenia fundatora. Jej założenie i funkcjonowanie wymaga odpowiednich kroków formalnych, a cele statutowe są zazwyczaj skoncentrowane na zabezpieczeniu finansowym beneficjentów i długotrwałym zarządzaniu majątkiem rodzinnym. Warto zaznaczyć, że Fundacja Rodzinna ma ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i podlega określonemu systemowi opodatkowania. Różni się on  od standardowych zasad podatkowych w Polsce, o czym będzie mowa w kolejnych artykułach na naszym blogu. Po więcej szczegółów zapraszamy TUTAJ.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!