Opodatkowanie działalności Fundacji Rodzinnych w Polsce budzi wiele kontrowersji. Problematyczną kwestią jest między innymi to, jak dokładnie opodatkować przekazane mienie wobec rozwiązania Fundacji Rodzinnej? Jak wygląda sam proces opodatkowania mienia i rozwiązanie Fundacji Rodzinnej? Zmierzmy się z tymi pytaniami na konkretnych przykładach. 

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych

Podstawową zasadą opodatkowania Fundacji Rodzinnych jest zwolnienie podmiotowe od podatku dochodowego od osób prawnych. To oznacza, że zwykle Fundacje Rodzinne nie płacą CIT od swoich dochodów. Jednakże istnieją sytuacje, w których Fundacja Rodzinna może stać się zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego. Szczególne przypadki obowiązkowego opodatkowania wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmują one świadczenia dla beneficjentów, rozwiązanie Fundacji Rodzinnej lub świadczenia w postaci ukrytych zysków.

Więcej o rozliczeniu podatku CIT przez Fundacje Rodzinne przeczytasz tutaj

 

Czy przy wypłacie mienia Fundacja ma prawo zaliczyć do kosztów wartość środków przekazanych Fundacji?

Wedle przepisów w przypadku rozwiązania Fundacji Rodzinnej podstawę opodatkowania stanowi wartość mienia pomniejszona o wartość podatkową mienia wniesionego przez  fundatora. Ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia są przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. 

Interpretacja podatkowa potwierdza, że wniesione przez fundatora środki pieniężne w walucie polskiej nie mogą stanowić wartości podatkowej pomniejszającej wartość przychodu Fundacji Rodzinnej w związku z jej rozwiązaniem.

W takim przypadku wartości przekazanych środków pieniężnych nie zalicza się do kosztów. Środki te stanowią podstawę opodatkowania CIT i obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania mienia. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej – 0114-KDIP2-1.4010.149.2023.2.KS.

Wypłata mienia: czy Fundacja Rodzinna może uznać za przychód tylko tę część, która jest finansowana z zysków przeznaczonych dla beneficjentów (świadczenia lub mienie)? 

W przypadku rozwiązania Fundacji Rodzinnej podstawę opodatkowania stanowi cała wartość przekazanego lub postawionego do dyspozycji (bezpośrednio lub pośrednio) mienia. Nie ma znaczenia fakt, czy mienie pochodzi z wypracowanych przez Fundację zysków. Czy też pochodzi z wniesionych na fundusz założycielski środków pieniężnych w walucie polskiej. Wyraźnie zaznacza to interpretacja indywidualna (0111-KDIB1-2.4010.111.2023.1.DP). Tak więc Fundacja Rodzinna przy wypłacie mienia nie może uznać za przychód tylko części finansowanej z zysków Fundacji i przeznaczonej na wypłaty Świadczeń lub Mienia dla beneficjentów.

Podsumowanie

Opodatkowanie mienia przez Fundacje Rodzinne jest złożonym zagadnieniem, które wiąże się z zawiłością wielu przepisów prawnych. Fundacje Rodzinne korzystają z ogólnego zwolnienia od CIT, ale w przypadku przekazywania mienia istnieją szczególne zasady. Środki pieniężne w walucie polskiej nie stanowią wartości podatkowej mienia wniesionego przez fundatora. W przypadku rozwiązania Fundacji cała wartość przekazanego mienia podlega opodatkowaniu. Ważne jest zrozumienie tych kwestii, aby uniknąć ewentualnych problemów z organami podatkowymi. Wartość podatkowa mienia i sposób opodatkowania są kwestiami istotnymi, które mogą wpłynąć na finanse Fundacji Rodzinnych i ich beneficjentów.

Szukasz profesjonalnego wsparcia w zakresie rozliczeń Fundacji Rodzinnych – zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!