Podatek od nieruchomości w kontekście prowadzenia firmy w domu.

Coraz częściej słyszy się o ofertach pracy na zasadzie “b2b”. Ktoś musi założyć działalność, a
następnie wystawia faktury na swojego ‘pracodawcę’. Inni, po przeanalizowaniu swoich
umiejętności i zarobków decydują się rozpocząć działalność i zarabiać na własny rachunek. Takie
osoby zwykle zakładają jednoosobowe działalności zarejestrowane w swoim domu. Czy wpływa to
na wysokość podatku należnego od nieruchomości, w której mieszkają?
Najprościej mówiąc – to zależy. Fakt przekształcenia części domu lub mieszkania na wykonywanie
działalności gospodarczej trzeba zgłosić w gminie. To gmina podaje stawki ustalone na dany rok
podatkowy. Jednak nie od gminy zależy czy podatek będzie wyższy od tego płaconego wcześniej.
To zależy od tego czy rzeczywiście powierzchnia została przekształcona z mieszkalnej na
firmową.
Dla przykładu – jeśli ktoś wydzielił w prywatnym domu osobny pokój na salon masażu z dodatkową
łazienką oraz część korytarza pełniącą rolę szatni dla klientów – jest to przekształcenie i będzie
wiązało się z wyższym podatkiem. Dotyczy to oczywiście jedynie powierzchni używanej pod
działalność – czyli sumy metrów kwadratowych pokoju do masażu, łazienki i części korytarza.
W przypadku gdyby ta sama osoba przyjmowała klientów na przenośnym, rozkładanym łóżku
rozstawianym w salonie, a łazienka i korytarz byłyby wspólne z domownikami – nie jest to
przekształcenie. Powierzchnia używana do wykonywania działalności nie służy tylko temu celowi.
W takiej sytuacji przedsiębiorca zapłaci za całą powierzchnię – w tym używaną pod działalność
gospodarczą podatek należny od budynku mieszkalnego.

Bądź na bierząco – zaobserwuj nas na LinkedIn! >>>

Jaka jest wysokość podatku od nieruchomości?

Warto dowiedzieć się jakie dokładnie zasady obowiązują w naszym przypadku, ponieważ różnica
w wysokości podatku jest znaczna – dla przykładu na rok 2023 wysokość podatku od
nieruchomości mieszkalnej wynosi maksymalnie 1 zł za metr kwadratowy, a od powierzchni
użytkowanej w celu prowadzenia działalności maksymalnie 28,78 zł za metr kwadratowy.

Dodatkowe wątpliwości w sprawie podatku od nieruchomości

A co w przypadku użytkowania części podwórka, np. na parking dla klientów lub inny cel
służącemu typowo prowadzeniu działalności? Tutaj sytuacja ma się podobnie – dla roku 2023
stawka podatku od gruntu pod budynkiem mieszkalnym wynosi maksymalnie 0,61 zł za 1 m2,
natomiast dla gruntów użytkowanych na cele działalności gospodarczej – maksymalnie 1,16 zł za
1m2 powierzchni użytkowej. Oczywiście trzeba tu zachować rozsądek tak jak w przypadku
budynku – droga dojazdowa służy zarówno dojazdowi do domu, jak i do firmy. Nie jest ona zatem
używana tylko do działalności.

Ciężko omówić każdy przypadek dlatego warto analizować indywidualnie swoją sytuację, a w razie
dodatkowych wątpliwości kontaktować się z działem podatkowym gminy właściwej dla
prowadzenia działalności.

Terminy opłacania podatku przedstawiają się następująco:

Osoby fizyczne i te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą w czterech
terminach
1/4 rocznej kwoty – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Osoby prawne płacą co miesiąc 1/12 kwoty należnego podatku w terminach do 15go dnia
miesiąca za dany miesiąc.
Zdarza się, że w budynku mieszkalnym ktoś prowadzi firmę posiadającą osobowość prawną,
wtedy obowiązują go dwa terminy – jeden dla osoby fizycznej za część mieszkalną i jeden dla
prawnej.
A co w przypadku przekształcenia części budynku mieszkalnego na firmę w trakcie roku?
Na zgłoszenie tego faktu taka osoba ma 14 dni. Uiszczenie podatku jest zależne od tego w jakiej
części roku dokonano zmiany.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!