Co kryje się pod pojęciem IP Box?

Podatki są jednym z najważniejszych źródeł dochodów państwa, ale z drugiej strony, ich wysokość wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich rozwój. Dlatego rządy na całym świecie wprowadzają różne mechanizmy umożliwiające przedsiębiorcom zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Jednym z takich rozwiązań jest ulga IP Box.

Kwalifikowane prawa własności

Ulga IP Box (znana również jako Innovation Box lub Patent Box) to preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z praw własności intelektualnej (IP), które podlegają ochronie prawnej. Ulga dotyczy kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zamkniętym ustawy o PIT i CIT:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Przeczytaj także – Estoński CIT >>>

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga w Polsce została wprowadzona w 2019 roku i przysługuje zarówno przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8), jak i przedsiębiorcom opodatkowanym w ramach skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L). Przychody czerpane z posiadania praw intelektualnych mogą być opodatkowane stawką 5% podatku PIT, a podstawą do jej ustalenia jest dochód.

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać tzw. ulga na symultaniczny IP Box, która umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy komercjalizują wyniki prac B+R i osiągają z nich dochody kwalifikowane oraz ponoszą koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, mogą stosować obie ulgi jednocześnie. 

Ważnym aspektem ulgi jest również to, że jej zastosowanie nie jest skomplikowane. Przedsiębiorca musi jedynie wykazać, że prowadził działalność badawczo-rozwojową oraz że posiada prawa własności intelektualnej związane z danym produktem lub usługą. Warto zaznaczyć, że prawa te mogą być nabyte również od innych podmiotów, co daje przedsiębiorcom większe możliwości korzystania z ulgi.

Jak obliczyć ulgę IP Box?

Przy obliczaniu podatku z wykorzystaniem ulgi IP Box należy pomnożyć preferencyjną stawkę 5% przez podstawę opodatkowania, która jest uzyskiwana poprzez pomnożenie dochodu rocznego z praw własności intelektualnej przez wskaźnik z kwot poniesionych wydatków. Dochód wówczas jest obliczany jako różnica między przychodami a kosztami, przy czym kosztami nie są uznawane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z danym prawem własności intelektualnej.

Przedsiębiorca musi również prowadzić oddzielną ewidencję, wykazującą wszystkie przychody i koszty związane z tworzeniem autorskiego prawa do programu komputerowego. Jednakże, tylko twórcza część działalności podlega IP Box, a nie wszystkie uzyskiwane przychody. Dlatego też, konieczne jest podzielenie przychodów i kosztów na te podlegające preferencyjnemu opodatkowaniu, a na pozostałe, opodatkowane według zasad ogólnych.

Ulga jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i inwestują w innowacje. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskują możliwość zmniejszenia swojego obciążenia podatkowego oraz zachętę do dalszych inwestycji w rozwój swojej firmy. 

Przeczytaj także – dodatkowe 12 miesięcy z małym ZUS plus >>>

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!