Już w dniu 31 stycznia powinny do Urzędów Skarbowych wpłynąć złożone w formie elektronicznej deklaracje PIT 11. Deklaracja ta zawiera informację o Państwa zaliczkach na podatek dochodowy i wysokości rozliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Deklaracji tej płatnicy nie mogą złożyć w formie papierowej do fiskusa. Warto też pamiętać o zmianach formularzy deklaracji, bowiem zmieniają się one cykliczny.

Jak złożyć PIT 11?

Do podatników, deklaracje te powinnybyły zostać doręczone do dnia 28 lutego 2023 roku.  Ważnym terminem w tym wypadku jest zwrot: „doręczone”. Sformułowanie to budzi problemy o tyle, że w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT 

brak jest zapisu o obowiązku posiadania przez płatnika potwierdzenia dokonania doręczenia. Najpowszechniejsze i najwygodniejsze jest przesłanie deklaracji w formie elektronicznej – korespondencja email. To rozwiązanie jako popularne i wygodne doczekało się szeregu orzeczeń interpretujących taką potrzebę. W szczególności wskazać można na.:

Wyroku WSA w Poznaniu z dnia 26 lipca 2018 r., I SA/Po 418/18 w którym podniesiono, że:

Skoro ustawodawca w przepisie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się jedynie pojęciem „przesłania” bez dalszego uściślenia, co ewentualnie wchodziłoby w jego zakres, to z całą pewnością nie musi ono oznaczać nałożenia na płatnika obowiązku legitymowania się dowodem doręczenia podatnikowi deklaracji.

W konsekwencji np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe jeżeli chodzi o taką formę doręczenia PIT-11 pracownikom. Mowa tutaj o interpretacji nr 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD z dnia 18.12.2019 roku.

Jednakże uważajmy, bowiem w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2021 r., II FSK 3716/18 uznano natomiast:

Przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie temu, by przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile zachowano wzór deklaracji. Opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Ponadto to płatnika obciąża ciężar dowodu wykazania doręczenia takiej deklaracji podatnikowi. W razie wątpliwości, płatnik przedstawi elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej.

Problemy z doręczeniami rozwiązała praktyka, bowiem utarta linia interpretacji Dyrektora KAS tj. min. interpretacje z dnia 18 grudnia 2019 r. 0115-KDIT2.4011.9.2019.1.HD, z dnia 9 stycznia 2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.11.2018.11.AA, z dnia 21 listopada 2018 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.416.2018.1.AGR oraz z dnia 2 marca 2018 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.4.2018.1.RK.

określiły że: przekazywanie pracownikom za ich zgodą informacji PIT-11 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez nich adres e-mail w formie pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, bez potwierdzenia doręczenia PIT-11, stanowi realizację nałożonego na Wnioskodawcę obowiązku, jako płatnika, określonego w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Doręczenie PIT 11

Oznacza to, że najbezpieczniejsze w rozumieniu art. 180 i kolejnych ordynacji podatkowej  pozostaje tak dla płatnika jak i dla podatnika prawidłowe zabezpieczenie dowodów nadania i doręczenia korespondencji oraz zgody podatnika co do sposobu doręczenia deklaracji.

Jak zachować się gdy PIT 11 nie wpłynął? 

  1. Musimy pamiętać, że brak informacji zawartych w PIT 11 nie zwalnia nas z obowiązku złożenia do 2 maja 2023r. (w tym roku) deklaracji rocznej.
  2. Konieczne jest wyjaśnienie sytuacji tj.:
  • kontakt z płatnikiem/pracodawcą, co zwykle rozwiązuje problem,
  • jeśli nadal brak doręczonego PIT 11, skierujmy oficjalne zapytanie i udokumentujmy je np. list polecony, email z potwierdzeniem doręczenia). 
  • zawiadomienie o tym fakcie KAS i ew. prośba o przesłanie kopii deklaracji jest właściwe gdy płatnik/pracodawca nie reaguje.

O czym należy pamiętać?

Pokreślić raz jeszcze trzeba – zawiadomienie KAS, także nie zwalnia obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. W sytuacji braku deklaracji u podatnika i braku jej w KAS konieczne jest samodzielne zebranie dokumentów i przygotowanie zeznania rocznego bez deklaracji PIT 11. 

W tym celu najrozsądniej skorzystać z wszelkich dostępnych dokumentów tj. umowy, pasków wynagrodzeń, wyciągów bankowych, ZUS RMUA etc.,

Tak samo postępujemy jeśli dochody z różnych umów, PIT 11 dostarczyło tylko kilku płatników. Musimy wtedy zsumować dochód w deklaracji rocznej zwracając uwagę też na źródło tego dochodu.

W sytuacji gdy płatnik nie działa prawidłowo nie pomijamy faktu, iż rozliczenie roczne podatnika nie rozwiązuje problemu. Brak PIT 11 i jego dokumentacji może wskazywać, że konieczne będą dalsze wyjaśnienia. 

Przeczytaj także – Podatek dochodowy od giełdy za rok 2022 >>>

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!