Jak opodatkować dochody sportowca? Opodatkowanie dochodów związanych z uprawianiem sportu jest często problematyczne. Trudności zaczynają się już na etapie ustalania, do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zyski sportowca. Kłopoty pojawiają się także w przypadku dochodów uzyskanych za granicą. Prawo do opodatkowania takich dochodów przysługuje co najmniej dwóm państwom. Jednakże umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomagają w pewnym stopniu rozwiązać ten problem.

Przeczytaj więcej – Opodatkowanie zarobków sportowców >>>

Dochody sportowca – zasady opodatkowania

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z tytułu uprawiania sportu w innym kraju podlegają opodatkowaniu w tym kraju. Polska zwalnia te dochody z opodatkowania podatkiem dochodowym, ale uwzględnia je przy ustalaniu stawki podatku od innych dochodów opodatkowanych w Polsce. Dotyczy to sytuacji, gdy Polska stosuje metodę unikania podwójnego opodatkowania, która nazywana jest wyłączeniem z progresją.

Przykład golfisty

Praktyczne zastosowanie tej metody wywołał spór z golfistą, który otrzymywał nagrody z turniejów rozgrywanych w Niemczech. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane z uprawiania sportu za granicą są opodatkowane w kraju, w którym odbywa się turniej. W przypadku golfisty, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, oznacza to, że Niemcy mają prawo do opodatkowania nagród, które otrzymał w ich kraju.

Golfista uzyskał jednak interpretację indywidualną, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że jego przychody z polskich turniejów golfowych powinny być opodatkowane ryczałtem dedykowanym wygranym w konkursach. Taki ryczałt to 10% przychodu z wygranej lub nagrody.

NSA wyrok o opodatkowaniu dochodów sportowców

W wyniku sporu, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok, w którym przypomniał, że jeśli polski rezydent podatkowy osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski, to podatek określa się w następujący sposób: dochody zwolnione od podatku dochodowego dodaje się do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a następnie oblicza się podatek dochodowy od tak obliczonej sumy dochodów. Ostatecznie ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, a ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W powyższym przykładzie z golfistą, związanym z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, istotne jest, że prawo do opodatkowania dochodów mogłoby przysługiwać dwóm państwom: państwu, w którym sportowiec ma miejsce zamieszkania oraz państwu, w którym odbywa się turniej. Jednak, aby uniknąć podwójnego opodatkowania należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami, która przewiduje, że dochody uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu działalności sportowej w Niemczech, są opodatkowane w Niemczech. Jednakże, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce, dochody te są w Polsce uwzględniane w celu obliczenia stawki podatku od innych dochodów opodatkowanych w Polsce.

Podsumowując, opodatkowanie dochodów z uprawiania sportu za granicą jest skomplikowaną kwestią, która wymaga szczegółowej analizy zastosowanych umów międzynarodowych oraz przepisów krajowych. Warto pamiętać, że sportowcy muszą prowadzić szczegółowe rozliczenia podatkowe i unikać podwójnego opodatkowania, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom finansowym i prawnym. Dlatego też, najlepiej skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym, aby zapewnić sobie prawidłowe rozliczenie podatkowe i uniknąć kłopotów z fiskusem.

Polski Ład – przewodnik o uldze na sponsoring sportu >>>

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!