Tematem dzisiejszego artykułu jest ulga na dziecko w kontekście deklaracji PIT.

Dokonane w połowie roku podatkowego zmniejszenie stawki PIT do 12 procent zostało powiązane z likwidacją ulgi dla klasy średniej. Przyjęta definicja klasy średniej dotyczyła podatników mających przychód z umowy o pracę w granicach od 5 701zł brutto do kwoty 11 141 zł brutto miesięcznie.

Pozostałe ulgi podatkowe zostały zasadniczo utrzymane.Zestawienie dostępnych ulg znajdziemy min. w oficjalnych publikatorach fiskusa.

Czytaj także – Dochody małoletnich >>>

Komu przysługuje ulga na dziecko

Spośród dostępnych ulg transparentną i powszechną ulgą jest ulga na dziecko. Ulga ta dostępna jest rodzicom, opiekunom prawnym jak również i rodzinom zastępczym rozliczającym się w skali podatkowej.

Z ulgi tej skorzystać nie mogą osoby rozliczające się wyłącznie ryczałtowo oraz opodatkowane liniowo. Co ważne – korzystanie w części ze skali podatkowej nie powoduje utraty prawa do ulgi.

Natomiast warunkiem istotnym prawa do skorzystania z ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej lub sprawowanie opieki ustanowionej w sposób formalny.

Sama ulga dotyczy utrzymywanych dzieci pełnoletnich w wypadku gdy dzieciom tym wypłacane były zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo renta socjalna, albo dzieci na utrzymaniu  do zakończenia 25 roku życia; pod warunkiem, że kształcą się i nie miały dochodów własnych powyżej 16 061,28zł, lub renty rodzinnej.

Jak odliczyć ulgę na dziecko

Przy obliczeniu w/w kwoty 16 061,28zł odejmuje się od przychodu koszty jego uzyskania, jednocześnie nie uwzględniając strat z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenie społeczne.

Warto pamiętać że dzieci uzyskujące dochody nie mogą być w tym wypadku opodatkowane podatkiem liniowym, lub zryczałtowanym w zakresie w ten sposób opodatkowanych dochodów; chyba że są to dochody z najmu, dzierżawy lub umów im podobnych nie zawieranych w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto pamiętać trzeba że w razie wstąpienie dziecka w związek małżeński, lub umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej opiekę na mocy orzeczenia sądu powoduje utratę prawa do ulgi za okres od tego zdarzenia.

Rozliczanie się dzieci podatkiem tonażowym również wyłącza ulgę.

W zakresie limitów kwotowych dochodu dla uprawnionych do ulgi posiadających jedno dziecko to w roku podatkowym – limitem jest kwota 112 000zł na małżeństwo lub osobę wychowującą dziecko samotnie lecz będącą w związku małżeńskim. Uwaga – dla niepozostających w małżeństwie limitem jest to połowa w/w kwoty. Dochód natomiast w tym wypadku określany jest jako dochód podatkowy pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętajmy, że posiadających dwoje i więcej dzieci limit nie dotyczy.

Sama ulga podlega na odliczeniu od podatku kwoty 92,67zł/mc na pierwsze i dodatkowe 92,67zł/mc na drugie dziecko.

Natomiast od podatku posiadający trzecie dziecko mogą odliczyć już 166,67zł/mc.

Z kolei na czwarte i każde kolejne z dzieci kwota ta wynosi 225zł/mc.

W skali roku oznacza to odliczenie kwoty – po 1112,04zł na pierwsze i drugie dziecko;

Natomiast na trzecie to już kwota 2000,04zł, a na czwarte i kolejne 2700,00zł.

Oczym należy pamiętać korzystając z ulgi

Ponadto – ulga uprawnia do zwrotu podatku jeśli jej kwota przekracza kwotę obliczonego podatku, przy czym ograniczeniem kwotowym zwrotu podatku jest kwota wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

W efekcie – osoby uprawnione do najwyższych ulg mogą z jej tytułu otrzymać nawet zwrot opłaconych składek ubezpieczeń społecznych.

Propozycja rządu w sprawie wynagrodzenia minimalnego>>>

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!