Coraz częściej usłyszeć można o założeniu fundacji rodzinnej – co to takiego i jakie są jej zalety?

W dzisiejszych czasach wiele firm rodzinnych przechodzi na kolejne pokolenia, ale niestety nie wszystkim udaje się przetrwać. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad założeniem fundacji rodzinnej, która może pomóc w zabezpieczeniu majątku na wiele lat.

Przeczytaj także – Rozliczenie podatku ze współmałżonkiem >>>

Czym jest Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to jedna z najnowszych form ochrony majątku i dziedzictwa rodzinnych firm. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 22 maja 2023 roku, fundacja pozwoli na stabilną działalność firm po śmierci lub przejściu na emeryturę właściciela. Nowe przepisy, analogicznie do tych istniejących już na zachodzie Europy, pomogą rozwiązać problem dziedziczenia firm rodzinnych i pozwolą na kontynuowanie ich prowadzenia w perspektywie kilku pokoleń. Fundacje rodzinne będą mogły zajmować się m.in. zbywaniem mienia, najmem, dzierżawą, udziałem w spółkach handlowych czy nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych. Istotne jest, że dzięki nim nie będzie obowiązku przestrzegania sztywnych zasad dotyczących zachowku (np. możliwe będzie zrzeczenie się prawa do zachowku, rozłożenie zachowku na raty, odroczenie terminów jego płatności oraz obniżenie). W ten sposób, fundacja rodzinna stanowi szansę na zachowanie dziedzictwa i zapewnienie kontynuacji biznesu rodzinnych firm.

Założenie fundacji rodzinnej

Fundatorem fundacji rodzinnej może być tylko osoba fizyczna lub grupa takich osób z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadająca wystarczający majątek, który mógłby posłużyć jako wkład założycielski. 

W celu założenia fundacji rodzinnej, należy złożyć oświadczenie przed notariuszem w akcie założycielskim lub w testamencie, a następnie sporządzić statut fundacji, przekazać majątek na fundusz założycielski w wysokości co najmniej 100 tys. zł oraz ustanowić organy fundacji. W okresie przejściowym fundacja będzie posiadała tymczasowy byt prawny z dopiskiem w organizacji, do którego należy stosować przepisy ustawy o fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna nabędzie osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, który będzie prowadził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Beneficjentem, dla którego fundacja rodzinna będzie realizować świadczenia może zostać każda osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, wskazana w statucie fundacji przez fundatora. Korzyścią dla fundatora może być ustanowienie samego siebie jako beneficjenta fundacji rodzinnej.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Jeśli ktoś rozważa założenie organizacji, która przyniesie wiele korzyści podatkowych, warto zastanowić się nad fundacją rodzinna. 

Przekazanie majątku do fundacji rodzinnej nie będzie opodatkowane, co oznacza, że nie będzie trzeba płacić ani podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), ani podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jednakże, gdy fundacja rodzinna przekaże środki beneficjentom, będzie musiała zapłacić CIT w wysokości 15%. Należy jednak zauważyć, że koszty uzyskania przychodów oraz amortyzacja nie będą mogły zostać odliczone.

Jeśli beneficjent będzie fundatorem lub jego najbliższą rodziną – małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą, to będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Pozostali beneficjenci będą musieli zapłacić PIT w wysokości 15%. W przypadku, gdy beneficjentem będzie organizacja pozarządowa, zostanie ona opodatkowana na dotychczasowych zasadach, z możliwością skorzystania z obowiązującego zwolnienia przedmiotowego.

Podsumowując, fundacja rodzinna pozwala na stworzenie stabilnych podstaw dla zarządzania majątkiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przyszłym pokoleniom. Warto pamiętać, że opiera się ona w znacznym stopniu na rozwiązaniach znanych z Kodeksu spółek handlowych. Dlatego, jeśli chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i jednocześnie pomóc innym, warto rozważyć utworzenie fundacji rodzinnej.

Dowiedz się więcej o fundacji rodzinnej >>>

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!