Wycofanie środka trwałego jaki jest pojazd z użytkowania firmowego i dalszego wykorzystywania go prywatnie wymaga wykreślenia pojazdu z ewidencji z uwzględnieniem zasad amortyzacji (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT).

Czytaj także – Ulga na termomodernizację >>>

Wycofanie środka trwałego – dokumenty

Samo przekazanie następuje na podstawie dokumentów wewnętrznych którymi są protokoły likwidacji lub dokumenty LT w których zaznacza się iż wycofanie następuje na cele własne podatnika. Do sporządzenia potrzebny jest również protokół przekazania. Podstawowe wymogi protokołu to data sporządzenia i dzień przekazania środka, dane podstawowe przedsiębiorcy z numerem NIP, opis składnika zawierający nazwę i numerem w ewidencji środków trwałych i wskazanie danych co do sposobu opodatkowania VAT. Zaprzestać zatem trzeba dalszego wprowadzania odpisu amortyzacyjnego, a drugiej strony transakcji nie wpisuje się.

Przekazanie służbowego samochodu na cele prywatne

Przekazanie środka na cele prywatne pod warunkiem że zachowujemy podmiotowości właściciela (jednoosobowa działalność) nie rodzi dochodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, nie zmienia się bowiem wartość majątku osoby. Stanowić będzie natomiast dochód wtedy, gdy pojazd zostanie zbyty przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z ewidencji (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Wartą do rozważenia jest natomiast kwestia uwzględnienia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem tego środka. 

Wycofanie środka trwałego – podatki

W tym miejscu pamiętajmy jednak, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT) potrzebne jest uwzględnienie tego faktu poprzez korektę podatku naliczonego przedmiotów zbywanych przed upływem dwunastu miesięcy, w szczególności dla samochodu wartego poniżej piętnastu tysięcy złotych i sześćdziesięciu miesięcy dla samochodu wartego powyżej tej kwoty. Bieg powyższego terminu otwiera nabycie lub oddanie do użytkowania. Przy czym brak jest obowiązku korekty, gdy nabycie pojazdu nastąpiło bez prawa do odliczenia podatku VAT. W konsekwencji zasadniczym elementem oceny transakcji na gruncie podatku VAT jest tu możliwość odliczenia podatku przy nabyciu. Wynika to z zasady art. 7 ust. 2 ustawy o VAT zgodnie z którą przez dostawę towarów „rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika” (…)

Ponadto, przejęcie pojazdu na cele prywatne podlega powyższym zasadom gdy zachowana jest podmiotowość właściciela, który jedynie podatkowo występuje w dwóch rolach. Gdy następuje faktyczne przeniesienie prawa własności na inny podmiot np. w wypadku przejęcia pojazdu od firmy leasingowej, ocenie podlega dalsze wykorzystanie pojazdu. Przy czynności tej stosuje się zasady właściwe dla odliczenia kosztów tego typu, czyli 50, lub 100%. 

Wycofanie środka trwałego – skutki

Poza tym w zakresie amortyzacji skutek przekazania powoduje oczywiście brak możliwości stosowania dalszych odpisów amortyzacyjnych. Część nieumorzona stanie się kosztem uzyskania przychodu wyłącznie w wypadku sprzedaży przed upływem 6 lat (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT). W zakresie zmian dotyczących możliwości skorzystania z odpisów amortyzacyjnych warto skorzystać proponowanego przez fiskus zestawienia dostępnego na stronie rządowej.

Czytaj także – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r. >>>

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!