Czym jest Ulga na termomodernizację? Płatnicy będący właścicielami i współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym tzw. bliźniaków, szeregowców i zabudowanych grupowo, o ile nie mają wydzielonych w budynkach więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, lub 30% powierzchni użytkowej; mają prawo do odliczenia w deklaracjach PIT 36, 37,36L i 28 ulgi termomodernizacyjnej.

Czytaj także – Wyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. >>>

Komu przysługuje ulga na termomodernizację

Ulga dotyczy zarówno osób składających deklaracje w skali podatkowej, ryczałtowców oraz opodatkowanych podatkiem liniowym. Przeszkodą w skorzystaniu z ulgi nie jest ani najem budynku, ani amortyzacja nie wyklucza ulgi. Warunkiem istotnym jest to by budynek był formalnie przeznaczony na ten cel, a nie jedynie faktycznie użytkowany jako mieszkalny.

Ograniczenia przy korzystaniu z ulgi na termomodernizacje

Istotnymi zakresami czasowymi są okres trzyletni na zakończenie termomodernizacji liczony od końca roku podatkowego pierwszego wydatku oraz okres sześcioletni na odliczenie całości inwestycji w limicie.

Limit kwoty odliczenia to 53 000zł jako suma wszystkich prac. Warto pamiętać, że limit dotyczy jednego podatnika, więc przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem mówimy o kwocie 106 000zł. Z punktu widzenia odliczenia nie jest też istotne na którego z małżonków wspólnie rozliczających się jest wystawiona faktura za zakup.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że ta ulga nie sumuje się natomiast z jednoczesnym odliczeniem wydatków na termomodernizację jako kosztu uzyskania przychodu. Ponadto nie można również jednocześnie korzystać z ulgi i finansowania na wykonanie termomodernizacji z funduszy państwowych (Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie) lub refundowanych z funduszy państwowych.

Kolejnym istotnym faktem jest to, że ulga nie dotyczy inwestycji o budynki nieoddane do użytku, a w szczególności nie dotyczy budynków w budowie.

Kontrola korzystania z ulgi

Audyt termomodernizacyjny nie jest warunkiem koniecznym korzystania z ulgi. Zakupy muszą być dokonane u sprzedawców będących czynnymi podatnikami VAT.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. zawiera zestawienie materiałów i usług których koszt uwzględnia się w uldze są to:

Materiały budowlane i urządzenia termomodernizacyjne:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów – wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi termomedernizacyjne:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Jak widać są to szerokie kategorie materiałowe i usługowe.

Ulga na termomodernizację w świetle prawa

Podstawę prawną ulgi i jej zastosowania znajdziemy w:

art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odwiedź stronę naszego partnera – Graś i Wspólnicy Kancelaria prawna >>>

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!