Ukryta dywidenda miała być nowym pojęciem wprowadzonym do porządku prawnego w prawie podatkowym. Przepis dotyczący ukrytej dywidendy zanim zdążył wejść w życie, został uchylony. Skąd taka zmiana ustawodawcy?

Jak stwierdzono w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, po spełnieniu określonych warunków, wynagrodzenia wypłacane na rzecz wspólników z tytułu okresowych świadczeń niepieniężnych należy zakwalifikować do kosztów podatkowych.

Czytaj także – Wypłaty z kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej >>>

Ukryta Dywidenda w świetle prawa

Od 1 stycznia 2023 roku, wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, organy skarbowe zyskałyby uprawnienia do zakwestionowania zaliczania kosztów uzyskania przychodów, które spółka poniosłaby na rzecz wspólników w sposób nieuzasadniony i sztuczny. Takie wydatki byłyby nazywane ukrytymi dywidendami.

W celu wykluczenia z kosztów uzyskania przychodów świadczeń, których beneficjentem byłby wspólnik lub powiązany z nim podmiot, ustawodawca określił trzy sytuacje, gdy koszty stanowiłby ukrytą dywidendę. Uchylony już art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brzmiałby następująco:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Cechy ukrytej dywidendy

Koszty stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

  1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany lub
  3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Jednakże, brzmienie tych przepisów o ukrytej dywidendzie było niejednoznaczne, co prowadziło do wielu wątpliwości interpretacyjnych. Następujące przepisy budziły kontrowersje z uwagi na ich niejasne sformułowanie, co wzbudzało obawy, że mogą one obejmować płatności dokonywane na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego w normalnej działalności gospodarczej. Planowana zmiana spotkała się z krytycznymi uwagami organizacji branżowych, przedsiębiorców i ekspertów, którzy wyrazili liczne wątpliwości co do stosowania przepisów, w szczególności w odniesieniu do  kwestii związanych z negatywnymi skutkami, jakie mogą wywierać przepisy o ukrytej dywidendzie na działalność grup kapitałowych.

Dlatego, w ustawie z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przepisy dotyczące ukrytej dywidendy zostały uchylone.

Świadczenie wspólnika na rzecz spółki czy ukryta dywidenda

Wynagrodzenia wypłacane wspólnikowi za świadczenia niepieniężne wciąż mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodów. Należy zastanowić się, czy korzystanie z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych przez wspólnika nie zostanie w przyszłości uznane przez organy ubezpieczeniowe za pozorne działanie, mające na celu uniknięcie obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Zwłaszcza jeśli wcześniej otrzymywał on wynagrodzenie z zupełnie innego tytułu niż powtarzające się świadczenia niepieniężne. Chociaż klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajdzie bezpośredniego zastosowania w przypadku składek zdrowotnych, nie jest wykluczone, że w przyszłości podobne rozwiązania zostaną wprowadzone do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie jest pewne, czy wynagrodzenie wspólnika z tytułu regularnych świadczeń niepieniężnych nie będzie w przyszłości podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym.

Czytaj także – Niekorzystne interpretacje KIS dla branży IT >>>

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!