Trwają prace nad finalizacją wprowadzenia KSeF – Krajowego Systemu e-Faktur. W zakresie regulacji normatywnych opieramy się w tym zakresie min. na: Art. 106r ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

System skorzystał z odstępstwa dopuszczonego decyzją wykonawczą Rady UE z 17 czerwca 2022r.

Musimy pamiętać, iż KSeF podlega ciągłej ewolucji. Efektem min. Konferencji uzgodnieniowej z 16 lutego 2023r. jest przesunięcie terminów obowiązkowości systemu z 1 stycznia 2024r. na 1 lipca 2024r. i wydłużenie tego terminu dla nievatowców do 1 stycznia 2025r. Utrzymanie dotychczasowej formy fakturowania z kas fiskalnych ma nastąpić do końca 2024r.

W konsekwencji musimy spodziewać się dalszych możliwych zmian; jednak dotychczas zmiany wydają się prowadzić do ograniczenia efektu rewolucji podatkowej. Co biorąc pod uwagę trudności wynikające ze zmian Polskiego Ładu zdaje się to być dobrym krokiem.

Czytaj także – Czym jest KSeF >>>

Co warto wiedzieć o Krajowym Systemie eFaktur

  • korzystanie z systemu nadal jest dobrowolne,
  • faktura tworzona jest w systemie fakturowania; następnie przekazywana do systemu właściwego, a nabywca pobiera ją wprost z systemu,
  • normy zakładają uregulowanie w razie awaryjności systemu,
  • utrzymana jest dopuszczalność faktury pozasystemowej dla podmiotów zagranicznych i miejsca świadczenia poza terenem RP.
  • ominięcie systemu w tym procedury fakturowania awaryjnego (awaria systemu) skutkować może karą do 100% podatku lub 18,7% należności ogółem. Kary minimalne to 500 PLN dla pominięcia procedury awaryjnej wysyłki faktury lub 1000 PLN dla pominięcia systemu.
  • korekty wymagają numeru systemowego, zatem korekta faktury w razie awarii wymaga wcześniejszego uzyskania tego numeru,

Korzyści wynikające z KSeF

  • przechowywanie faktur w systemie – nie wymaga się osobnej archiwizacji w zakresie sprzedaży i co ważne również zakupu/kosztu,
  • brak obowiązku składania jpk_fa,
  • skrócenie czasu zwrotu podatku do 40 dni,

Innymi słowy – nie takie straszne KSeF jak je malują.

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!