Opodatkowanie sportowca – jak wygląd ta kwestia z punktu widzenia przepisów?

Sportowcy, podobnie jak artyści czy dziennikarze, zaliczani są do grupy osób, których przychody wywodzą się z działalności wykonywanej osobiście. Do takiej działalności zaliczają się między innymi przychody z wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów sportowych oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów. 

Zastosowanie tych przepisów podatkowych jest najczęstszym sposobem opodatkowania sportowców. W ramach ogólnych zasad podatkowych, sportowcy płacą podatek od swoich dochodów na podstawie skali podatkowej, a podmioty wypłacające pobierają zaliczki na podatek. Zwykle koszty uzyskania przychodów z działalności sportowej i sędziowania wynoszą 20%. Niemniej jednak, jeśli podatnik potwierdzi, że jego koszty uzyskania przychodów przekroczyły 20%, to może zastosować koszty faktycznie poniesione.

Podatek VAT od sportowców

Jeśli sportowiec jest opodatkowany podatkiem dochodowym od swoich przychodów, to zazwyczaj nie podlega on opodatkowaniu VAT. W przypadku gdy kontrakt o profesjonalne świadczenie usług sportowych określa, że zawodnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonanie usługi, to takie świadczenie nie ma charakteru samodzielnej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji sportowiec co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług za usługi sportowe świadczone klubowi.

Jednakże, jeśli sportowiec wykonuje swoją działalność na podstawie umowy z klubem, w której określone są warunki wykonania usługi, wynagrodzenie oraz jego osobista odpowiedzialność wobec osób trzecich, może to być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku, po przekroczeniu kwoty 200 tys. zł przychodu rocznego, sportowiec będzie musiał zarejestrować się jako podatnik VAT. Wówczas musi on prowadzić pełną ewidencję VAT oraz wystawiać faktury klubowi.

W wyżej opisanym przypadku, opodatkowanie dochodów sportowca powinno być traktowane jak pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej. Sportowiec może zatem podlegać zasadom ogólnym podatku dochodowego lub podatkowi liniowemu w wysokości 19%.

Umowa o pracę a opodatkowanie sportowca

Istnieje również możliwość zatrudnienia profesjonalnych sportowców na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku dochody podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową, a klub jest płatnikiem i pobiera zaliczki na podatek. Dodatkowo, sportowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą skorzystać z ulgi dla młodych. Należy pamiętać działalność wykonywana osobiście nie uprawnia do zastosowania zwolnienia od PIT do 26. roku życia).

W niektórych sytuacjach sportowcy zawierają z klubem umowę o świadczenie usług sportowych. Taka umowa podlega przepisom o umowie zleceniu. Klub pobiera zaliczkę na podatek, zwykle w wysokości 20% zryczałtowanych kosztów, a sportowcy samodzielnie składają zeznanie podatkowe.

Przychody od sponsorów w kontekście opodatkowania sportowca

Przychody otrzymywane przez sportowców od sponsorów zazwyczaj są uznawane za dochody z działalności sportowej wykonywanej osobiście. W przypadku gdy są związane z działalnością gospodarczą, wtedy uznaje się je za przychody z tej działalności.

Opodatkowanie sportowca a uzyskanie nagrody

Nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych są zazwyczaj opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Obowiązek pobrania ciąży na wypłacającym nagrodę. Wówczas sportowiec otrzymujący nagrodę nie jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego. Istnieje również wyjątek dla nagród o wartości nieprzekraczającej 2 000 zł, które są zwolnione od podatku.

 

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców wspierających działalność sportową i kulturalną

Rezydencja podatkowa – gdzie rozliczyć podatek

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!