Jak rozliczany jest podatek dochodowy? Podstawową zasadą jest fakt, iż rozliczenie dochodu z aktywności giełdowej traktowane jest jako rozliczenie przychodów kapitałowych. Stosujemy zatem regulację art. 10 ust. 1 pkt 7  oraz art. 30a i 30b ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych.

PIT-8c a podatek dochodowy od giełdy

Zasadniczo rozliczenie nastąpić powinno na podstawie wcześniej otrzymanych od domów maklerskich i instytucji finansowych dokumentów PIT- 8c. Pod warunkiem oczywiście że rozliczenie podatku nie następuje ryczałtowo. To jak powinien wyglądać druk PIT-8c znajdziemy na stronie rządowej

Odpisy deklaracji PIT-8C powinniśmy otrzymać już  28 lutego. Płatnicy posługują się w tym zakresie formą elektroniczną, a sama deklaracja od końca stycznia powinna być już w urzędzie skarbowym. Dokument PIT-8C związany jest danym rachunkiem maklerskim, a nie z osobą Inwestora. Oznacza to, że otrzymamy osobną deklarację z każdego rachunku niekoniecznie połączonych w deklaracji.

Natomiast, jeśli nie otrzymaliśmy tej deklaracji; może to wynikać z okoliczności, iż broker z którego korzystamy nie ma polskiej rezydencji i w efekcie obowiązek złożenia PIT- 8C go nie dotyczy. Okoliczności te nie zwalniają Państwa to od rozliczenia podatku.

Dowiedz się więcej na temat rezydencji podatkowej!

Podatek dochodowy od giełdy na podstawie list transakcji

W przypadku gdy broker nie wystawi nam formularza PIT-8c, kalkulacji rozliczenia musimy dokonać w oparciu o otrzymaną listę transakcji. Określenie obowiązku podatkowego jest o tyle złożone, iż zasadne jest skorzystanie z praw przewidzianych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu pomniejszenia polskiego zobowiązania podatkowego o podatek pobrany zagranicą. W innym wypadku możemy zostać podwójnie opodatkowani. Dla osób aktywnych na giełdzie mogą to być znaczne różnice.

Walutę obcą należy przeliczyć na złotówki według kursu średniego NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym przed dniem uzyskania przychodu. Według tej zasady przeliczamy też koszty.

Sam podatek jest rozliczany ryczałtowo w wysokości 19% stawki dla przychodów wskazanych w art. 30a i wg. stawki 19% dla dochodów z art. 30b ustawy o PIT. Warto pamiętać że przychody wskazane w art. 30a korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych art. 52a tejże ustawy.

Ocenić należy faktyczne uzyskanie przychodu, a nie samo posiadanie aktywów.

Dochody z giełdy a PIT-38

Z podatku rozliczany się deklaracją rozliczeniową PIT-38. Deklarację możemy złożyć papierowo albo w formie elektronicznej, w tym formularzy fiskusa. W samej deklaracji wskazać trzeba też które przychody ujęte były w PIT-8C (Część C deklaracji); natomiast w Części D dokonujemy obliczenia samego zobowiązania; tutaj możemy też uwzględnić stratę z lat ubiegłych (pozycja 28).

Z kolei w Części E uwzględniamy koszty uzyskania przychodów, a w F bierzemy pod uwagę podatek zapłacony za granicą (i właśnie tutaj uwzględniamy podatek zapłacony poza Polską celem uniknięcia podwójnego opodatkowania).

Czas na złożenie mamy standardowo do 30 kwietnia – w tym roku była to niedziela, zatem koniec terminu wypadał 2 maja.

Odliczenia od podatku dochodowego z giełdy

Podkreślić trzeba, że przychodów zawartych w PIT-38 nie możemy rozliczyć wspólnie z małżonkiem, ani odliczyć standardowych ulg i odliczeń podatkowych. Pomniejszamy natomiast przychody o koszty obrotu aktywami takie jak prowizje i opłaty etc.

Na odliczenie straty mam kolejnych pięć lat podatkowych. W jednym roku nie możemy odliczyć więcej  niż 50% tej straty. Jeśli strata dotyczy aktywa nieopodatkowanego nie możemy jej odliczyć. Konieczne bowiem jest stosowanie się do zasady związania ze źródłem przychodów. Możemy natomiast odliczyć koszty uzyskania przychodów nieodliczone w latach ubiegłych.

Oczywiście mamy też opcję przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!