Dochód i podatek od kryptowalut podlega oczywiście opodatkowaniu. Waluty wirtualne i sposób ich opodatkowania były i są przedmiotem zainteresowania fiskusa i orzecznictwa. Wątpliwości budziło ograniczenie kontroli ich obrotu i obawa co do wykorzystania ich do prania brudnych pieniędzy.

Podatek od kryptowalut w świetle prawa

 Ocena samych walut i ich opodatkowanie było rzecz jasna przedmiotem rozważań. Na chwilę obecną regulacje ustabilizowały rozumienie kryptowalut jako rodzaj aktywa majątkowego zgodnie z Wyrokiem z dnia 6 marca 2018r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie II FSK 488/16 .

Obecne regulacje kształtują już stabilniejszą linię oceny obrotu którą zapoczątkowało min. Naczelny Sąd Administracyjny dnia 6 marca 2018r. wyrokiem w sprawie II FSK 488/16 . Same waluty wirtualne nie są uznawane jako środki pieniężne, lecz mają osobną kwalifikacje. System podatkowy ocenia je zatem w ten sposób, iż samo posiadanie, lub wymiana walut wirtualnych nie oznacza powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z ich wymiany na legalny środek płatniczy lub zapłatę za towary oraz jakiekolwiek inne prawa majątkowe nie będące walutą wirtualną jak również uregulowanie zobowiązania z ich pomocą. Zasada ta wynika to z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 11 i ust. 1g ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych.

Rozliczenie kryptowalut

Co więcej w rozliczeniu przychodu i kosztu z walut wirtualnych obowiązuje zasada osobnego rozliczania tego źródła przychodu i osobnego obliczania kosztów z nim związanych. Nie można więc osobno odliczyć kosztu nabycia waluty wirtualnej od dochodu innych kapitałów.

Koszty związane z nabyciem waluty wirtualnej ocenia się zgodnie z art. 22 ustawy o PIT. Stosujemy zatem zasadę, że kosztami tymi są koszty związane bezpośrednio z nabyciem kryptowaluty o ile zachodzi związek przyczynowy miedzy poniesieniem kosztu i nabyciem. W efekcie nie możemy zatem uwzględnić kosztów min. wynikających ze sposobu uzyskania środków na nabycie waluty np. zaciągnięcia zobowiązania. Co więcej, kosztami tymi nie są również koszty związane z produkcją/wydobywaniem kryptowalut oraz sprzętu do tego użytego. Również nie można odliczyć kosztu obsługi związanego z wymianą jednej z walut wirtualnych na inną.

Natomiast samo rozliczenie dochodu z obrotu walutą wirtualną traktowane jest jako rozliczenie przychodów kapitałowych rozumianych zgodnie z art. 30b ustawy o PIT.

Przychodów ze sprzedaży waluty wirtualnej nie można, podobnie jak innych przychodów deklarowanych w PIT-38 rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Zastosowanie nie znajdują również odliczenia i ulgi podatkowe. Z racji tego, że podmioty obracające walutami wirtualnymi nie są w tym zakresie zasadniczo zobowiązanie do wystawienia PIT-8C obliczenie podatku wynika z zestawienia transakcji.

Podatek od kryptowalut a ujęcie straty

Stratę związaną z walutą wirtualną z poprzedniego roku możemy odliczać od przychodu w roku kolejnym, powiększając koszt bieżący, ale co bardzo ważne – do uwzględnienia kosztów  potrzebne jest złożenie zeznania również wtedy gdy jedynym jego przedmiotem jest wydatek na ich nabycie. Zatem koszt o który może być pomniejszony przychód w przyszłym roku powinien być wcześniej zadeklarowany. Tylko wtedy stratę z poprzedniego roku możemy odliczać od przychodu w roku kolejnym, powiększając koszt bieżący.

Jak złożyć PIT-38

Składaną deklaracją z obrotu kryptowlut jest PIT-38. . Złożenia tej deklaracji można dokonać zarówno papierowo jak i w elektronicznie. Deklarację można złożyć z użyciem formularzy aktywnych, a termin złożenia deklaracji upłynął w tym roku 2 maja. Niemniej należy pamiętać o możliwości rozliczenia deklaracji po terminie – przy zastosowaniu pisma czynnego żalu.

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!