Chociaż ceny zakupu mieszkań czy budowy domów znacznie wzrosły w ostatnich latach, bardzo
dużo osób nadal decyduje się na własny kąt. Oprócz opłat związanych z nabyciem i utrzymaniem
nieruchomości nie można też zapomnieć o należnym co roku podatku.

Sprawdź jak nieruchomość wpływa na twoją rezydencję podatkową!

Podatek od nieruchomości – jaka stawka?


Znając sposób obliczania podatku od nieruchomości nie jest dziwne, że dane na ten rok są wyższe
niż na poprzedni. Stawka podatku od nieruchomości obliczana jest z uwzględnieniem wskaźników
inflacji – jeśli inflacja rośnie, podatek również. Na jego wysokość wpływa również miejscowość, w
której znajduje się nieruchomość. Zwykle w większych miastach płaci się więcej.


Co prawda, określane przez Ministerstwo Finansów stawki to maksymalne stawki, które następnie
ustalają poszczególne samorządy. Z uwagi na poszukiwanie dodatkowych środków, często decydują
się one na ustalenie stawki w maksymalnej dopuszczalnej kwocie lub zbliżonej do maksymalnej.


W roku 2023 Ministerstwo określiło, że najwyższe możliwe wysokości podatku za 1 m2
powierzchni/powierzchni użytkowej nieruchomości to:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,16 zł
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 5,79 zł za 1 ha
 • od gruntów pozostałych (w tym pod budynkami mieszkalnymi) – 0,61 zł
 • od budynków mieszkalnych – 1 zł
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności, także tych mieszkalnych zajętych
  na cele prowadzenia działalności – 28,78 zł
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym
  – 13,47 zł
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł
 • od budynków pozostałych – 9,71 zł

Podatek od nieruchomości – deklaracja osoby fizycznej


Osoby fizyczne składają deklarację w sprawie podatku od nieruchomości do 14 dni po jej zakupie,
zbyciu lub zmianie wysokości opodatkowania. Osoby prawne i jednostki organizacyjne składają
taką deklarację co roku do 31 stycznia lub dla zdarzeń w trakcie roku – do 14 dnia po powstaniu
obowiązku zgłoszenia. Na podstawie deklaracji określana jest dokładna wysokość podatku, którą
następnie należy uiścić w terminach zależnych od tego, do kogo należy nieruchomość.


Osoby fizyczne i te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą w czterech terminach
1/4 rocznej kwoty – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.


Osoby prawne płacą co miesiąc 1/12 kwoty należnego podatku w terminach do 15go dnia miesiąca
za dany miesiąc.


Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł – należy ją opłacić jednorazowo do 15 marca.


Kto płaci podatek przy zakupie w trakcie roku?


A co w sytuacji zmiany właściciela nieruchomości w trakcie roku? Oprócz obowiązków zgłoszenia
takiej zmiany powstaje pytanie w jakiej wysokości, kto i kiedy powinien opłacić podatek. Wszystko
zależy od tego, kiedy nieruchomość została sprzedana.


Podatku żąda się od właściciela, stąd też stary właściciel ma obowiązek opłacić podatek od
początku roku do miesiąca, w którym nieruchomość została sprzedana. Nowy właściciel opłaca
kolejne raty od miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży.


Przykładowo dla nieruchomości sprzedanej 10 maja stary właściciel opłaci podatek za 5
pierwszych miesięcy czyli 5/12 podatku należnego za cały rok podatkowy, a nowy 7/12 rocznej
opłaty.


Może się też zdarzyć tak, że zmieni się trakcie roku stawka podatku należnego za tą samą
nieruchomość.


Jeśli wcześniej był to budynek mieszkalny należący do osoby fizycznej opłacała ona podatek w
wysokości 0,61 zł za 1 m2 gruntu oraz 1 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku. Gdyby nowy
właściciel przekształcił to mieszkanie na używane do prowadzenia działalności gospodarczej
podatnik opłaci 1,16 zł za 1 m2 gruntu oraz 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku.

Bądź na bierząco i obserwuj nas na LinkedIn! >>>

Fundacja rodzina w prawie podatkowym

Rafał Knap

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych obsługujących przedsiębiorców oraz podczas pracy w organach skarbowych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół opodatkowania spółek nieruchomościowych. Prywatnie pasjonat sportów lotniczych.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!