Niektórym osobom żyjących z związkach małżeńskich spędza sen z powiek jedno pytanie – rozliczyć się razem czy osobno? Co warto wziąć pod uwagę podejmując tą decyzję i jakie są warunki wspólnego rozliczenia?


Rozliczenie ze współmałżonkiem – kiedy?


Najważniejszym warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim w roku podatkowym,
którego dotyczy zeznanie. Co jednak w sytuacji kiedy małżeństwo trwało jedynie przez część
roku? Wszystko zależy od przyczyn.

 • W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w trakcie roku i pozostawania w
  małżeństwie do jego końca można rozliczyć się wspólnie
 • W przypadku śmierci małżonka w trakcie roku lub po zakończonym roku
  podatkowym, ale przed rozliczeniem podatku – również można rozliczyć się wspólnie
 • W przypadku rozwodu w trakcie roku – nie można rozliczyć się wspólnie nawet jeśli
  nastąpił on w grudniu roku podatkowego

Istnieje jeszcze kilka przyczyn wykluczenia z możliwości wspólnego rozliczenia nawet w
przypadku pozostawania w związku małżeńskim. Są to:

 • Rozdzielność majątkowa
 • Rozliczenie przynajmniej jednego z małżonków na podstawie podatku liniowego lub
  ryczałtu (poza najmem)


Jeśli udało się ustalić posiadanie prawa do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem
można się zastanowić czy warto.


Kiedy warto rozliczyć się wspólnie?


Taka forma rozliczenia podatku jest szczególnie korzystna w przypadku, gdy różnica w
dochodach małżonków jest znaczna. Chodzi szczególnie o sytuacje, gdy jeden z małżonków
zarabia poniżej pierwszego progu podatkowego (120 000 zł), a drugi przekracza ten próg.


Zarabiający więcej małżonek musiał zapłacić od nadwyżki ponad 120 000 zł podatek w
wysokości aż 32 %. W przypadku wspólnego rozliczenia część tej kwoty będzie mógł
odzyskać, ponieważ takie rozliczenie polega na zsumowaniu dochodów do opodatkowania,
podzieleniu sumy na dwa i obliczenia podatku z połowy wspólnych dochodów. Kwotę
podatku trzeba na koniec pomnożyć razy dwoje małżonków.


Przykład
Państwo Marek i Agnieszka Nowaccy osiągają łączny dochód 220 000 zł – Pan
Marek 150 000 zł, Pani Agnieszka 70 000 zł.

W przypadku rozliczenia samodzielnego wyliczenia podatku wyglądają
następująco:
Pani Agnieszka 70 000 zł * 12% – 3600 zł = 4 800 zł
Pan Marek (120 000 zł *12 % – 3600 zł) + 30 000 zł * 32% = 20 400 zł

W sumie zapłacą podatek w wysokości 25 200 zł

Gdyby rozliczyli się wspólnie:
220 000 zł wspólnych dochodów / 2 = 110 000 zł
110 000 zł * 12% – 3 600 zł = 9 600 zł
9 600 zł * 2 = 19 200 zł podatku do zapłaty

Państwo Nowaccy dzięki wspólnemu rozliczeniu zaoszczędzili 6 000 zł.


Drugą korzystną sytuacją jest to, gdy jeden z małżonków zarabia poniżej 30 000 zł rocznie,
co oznacza, że nie wykorzystuje w całości dochodu zwolnionego z opodatkowania. Jeśli
drugi małżonek zarabia powyżej tej kwoty również można odzyskać część zapłaconego
podatku.


Rozliczenie ze współmałżonkiem w praktyce


Można to zrobić w formie papierowej, na druku PIT-37. W tym celu należy uzupełnić
wszystkie dedykowane rubryki na podstawie deklaracji PIT-11 obydwu małżonków, a
następnie ręcznie obliczyć należny podatek. Takiego rozliczenia może dokonać tylko jedno z
małżonków dopisując dochody drugiego. Drugi małżonek nie musi już wtedy składać
deklaracji rocznej. Jeśli choć jedno z małżonków uzyskuje dochody z pozarolniczej
działalności gospodarczej rozliczyć należy się na druku PIT-36.


Warto jednak pamiętać, że takiego rozliczenia można dokonać również elektronicznie.
Szczególnie łatwa jest sprawa w sytuacji, gdy oboje małżonkowie pracują jedynie na
podstawie umowy o pracę – wtedy ich deklaracje zostały już wcześniej wysłane do Urzędu
Skarbowego przez pracodawcę. Wystarczy, że jeden z małżonków zaloguje się na swoje
konto oraz poda celem weryfikacji roczne przychody małżonka z dwóch lat wstecz. W
przypadku gdy jedno z małżonków prowadzi działalność będzie trzeba ręcznie wpisać dane,
ale aplikacja sama wyliczy należny podatek.

Koszt dojazdu do pracy jako koszt uzyskania przychodu

Roczna rozliczenie składki zdrowotnej za 2022

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!