Tekst artykułu powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy.

Poruszenie wśród osób oceniających sposób rozliczenia przychodów pracowników branży IT wzbudziły interpretacje zmieniające wcześniejsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Stanowisko o którym mowa dotyczy stawki podatku ryczałtowego od czynności towarzyszących tworzeniu oprogramowania.

Opodatkowanie Usług dodatkowych w branży IT

Przypomnijmy, iż pierwotnie KIS nie kwestionowało opodatkowania usług dodatkowych związanych z tworzeniem oprogramowania stawką 8,5% ryczałtu nie wiążąc tych usług (PKWiU 62.01.12.0) jako związanych z oprogramowaniem.

Obecnie nastąpiła zmiana interpretacyjna wprowadzająca jednolite stanowisko oparte na wykładni literalnej zwrotu: „związany z oprogramowaniem” użytego w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który warto zacytować:

„Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);”

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zgodnie linią interpretacyjną którą przyjął Dyrektor KIS stosować należy wykładnię językową w/w normy szeroko traktującą usługi związane z oprogramowaniem. Z koncepcji tej wynika, iż usługi związane z oprogramowaniem są kategorią szeroką, szerszą niż związane z programem komputerowym. W konsekwencji Dyrektor KIS rozszerzył kategorię stawki 12% min. o „modelowanie procesów biznesowych, tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności, tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej, a także tworzenie struktury serwisów sieciowych”.

Oznacza to w praktyce, iż rozliczany ryczałtowo przychód specjalistów IT z tytułu usług  rozwoju systemu, tworzenia jego dokumentacji technicznej, procedur bezpieczeństwa, czy analizy działania systemu i automatyzacji traktowane są przez fiskus nie jako usługi opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ale 12%.

Wzrost podatku ryczałtowego w branży IT

W konsekwencji mówimy o wzroście podatku ryczałtowego o blisko 50%.

Powyższą linię Dyrektor KIS ukształtował min. interpretacjami:

z dnia 9 lutego 2023 r. 0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC

czy też z dnia 8 marca 2023 r. 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR

Dowiedz się także jak uwzględnić koszt dojazdu do pracy w kosztach uzyskania przychodu!

Adam Werner

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Praktykuje i posiada szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w prawie cywilnym,administracyjnym, handlowym, prawie pracy, prawie spółek, prawie karnym i kontraktów,świadczeniu innej szeroko pojętej pomocy prawnej, prowadzeniu postępowań i reprezentowaniu klientów przed sądami, oferowaniu pomocy prawnej i porad opartych na asystach prawnych ramach umów z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Miasta Stołecznego Warszawa,Miasta Płock oraz starostw w powiatach: garwolińskim, mińskim, piaseczyńskim, piastowskim,płockim.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!