Danina solidarnościowa to określenie, które niektórzy być może przeczytali właśnie pierwszy raz w życiu, u innych
widnieje w słowniku od lat i przypomina o sobie każdego roku przy rozliczaniu podatku.
Czym zatem jest i kogo dotyczy danina solidarnościowa?


Najprościej rzecz ujmując jest to dodatkowa opłata podatkowa naliczana w przypadku
przekroczenia rocznego dochodu 1 000 000 zł. Co ważne, dotyczy to sumy dochodu, czyli
nawet jeśli z jednego źródła dochód wynosi poniżej miliona, ale po uwzględnieniu wszystkich
źródeł suma przekroczy milion, podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia daniny
solidarnościowej.


Niektóre źródła dochodów są wyłączone z obowiązku opłacania daniny, więc nie podlegają
sumowaniu. Są to:

  • dochody ze sprzedaży prywatnej nieruchomości
  • przychody opodatkowane kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • dochody osób fizycznych podlegających ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • dochody otrzymywane i opodatkowane za granicą, do których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją


W przypadku innych dochodów jak np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, praw
autorskich, emerytur, rent, działalności gospodarczej czy dochodów z zagranicy innych niż te
wspomniane powyżej wszystkie otrzymywane środki podlegają zsumowaniu.


Danina solidarnościowa – jak ją obliczyć?


Danina stanowi 4 % od dochodu powyżej 1 000 000 zł. Aby ustalić jej wysokość należy od
sumy wszystkich uzyskanych i podlegających obowiązkowi opłaty daniny dochodów odjąć
milion złotych, a następnie wynik pomnożyć razy 4 %. W ten sposób uzyskaną kwotę należy
przekazać na konto Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku
uzyskania dochodu.


Danina solidarnościowa to dodatkowa opłata, która nie zwalnia z obowiązku opłacania
podatku według I i II progu podatkowego.


Oznacza to, że osoba uzyskująca dochód powyżej miliona złotych oprócz obowiązku
zapłacenia zwykłego podatku 12 % do kwoty 120 000 zł oraz 32 % dla całości kwoty powyżej
120 000 zł (także po przekroczeniu miliona) będzie musiała zapłacić dodatkowo daninę.


Przykład


Pani Krystyna otrzymała w roku podatkowym 2022 dochód ze stosunku pracy 450 000
zł, z prowadzonej działalności gospodarczej 600 000 zł oraz z emerytury 48 000 zł.


Suma wszystkich dochodów Pani Krystyny wynosi 1 098 000 zł.
“Normalny” podatek do zapłacenia wynosi 10 800 zł(12 % od kwoty 120 000 zł minus
dochód zwolniony z opodatkowania) + 32 % z nadwyżki powyżej 120 000 zł.


W tym przypadku 10 800 zł + 32% * 978 000 zł = 10 800 zł + 312 960 zł = 323 760 zł


DODATKOWO OD KWOTY POWYŻEJ MILIONA NALEŻY OBLICZYĆ WYSOKOŚĆ DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ


1 098 000 zł – 1 000 000 zł = 98 000 zł – to podstawa do wyliczenia daniny
98 000 zł * 4% = 3 920 zł

Pani Krystyna powinna do 02 maja 2023 roku przekazać do Urzędu Skarbowego
kwotę “normalnego” podatku 323 760 zł + daninę solidarnościową w wysokości 3 920
, a także złożyć w tym samym terminie deklarację podatkową oraz deklarację o
wysokości daniny solidarnościowej na formularzu DSF-1.


Niektórzy podatnicy mogą się zastanawiać czy uda się uniknąć tej dość wysokiej opłaty
rozliczając się wspólnie z mniej zarabiającym współmałżonkiem. Jest to jednak błędne
podejście. Tak jak można wykorzystać wspólne rozliczenie gdy jeden z podatników wchodzi
w drugi próg podatkowy, a drugi nie i dzięki temu zapłacić niższy podatek, tak danina
solidarnościowa jest obliczana osobno dla każdego podatnika.

Danina Solidarnościowa – jaki jest jej cel?


Ta dodatkowa opłata jest przeznaczana na konto Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych. Błędem byłoby jednak przekazywanie jej bezpośrednio do
Funduszu. Podatnik ma obowiązek rozliczyć tę daninę i wpłacić na konto Urzędu
Skarbowego, a dopiero Urząd przekazuję sumę danin Funduszowi.

Koszt dojazdu do pracy jako koszt uzyskania przychodu

Fundacja Rodzina – czym jest?

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!