NFT i podatek PCC-3: jak prawidłowo rozliczać transakcje na rynku kolekcjonerskich cyfrowych aktywów?

W ostatnim czasie głośno jest o tokenach NFT, które stały się bardzo popularne w świecie kryptowalut. Ale czym tak naprawdę są tokeny NFT? Jakie są ich cechy i jak postrzega je polskie prawo?

Tokeny NFT (Non-Fungible Tokens) to rodzaj cyfrowych aktywów, które reprezentują unikalne przedmioty lub dzieła sztuki. Odróżniają się one od innych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, które są wymienne i posiadają taki sam wartościowy ekwiwalent. Każdy token NFT jest jedyny w swoim rodzaju, posiada unikalną wartość. Autentyczność jest gwarantowana dzięki technologii blockchain, a niektóre tokeny są rzadsze od innych, a więc charakteryzują się większą wartością. Do zastosowań tokenów NFT można przypisać funkcjonalność wirtualnego certyfikatu autentyczności, który ma na celu poświadczenie, że podmiot będący uprawniony do posiadania tokenu NFT ma wyłączne prawa do korzystania z możliwości zaimplementowanych w tokenie.

Dzięki temu, że tokeny NFT są unikalne i reprezentują konkretne dzieło sztuki lub przedmiot, są one coraz częściej kolekcjonowane. Właściciel tokena NFT posiada wirtualne prawo własności, co pozwala mu na jego przetrzymywanie, sprzedawanie lub zamianę.

Jednak, jak zawsze w przypadku nowych technologii i innowacji, pojawiają się także pytania dotyczące aspektów prawnych i podatkowych. Jednym z tych pytań jest kwestia opodatkowania NFT pod kątem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W Polsce tokeny NFT nie są uznawane jako waluta wirtualna, lecz raczej jako rodzaj mienia. Zgodnie z polskim prawem cywilnym, tokeny NFT są traktowane jako prawa majątkowe. Należy je zatem traktować tak samo jak inne prawa majątkowe, na przykład akcje czy obligacje.

Rynek kryptowalut stale rośnie. Czym podyktowana jest ta popularność?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Co oznacza to dla opodatkowania? Według przepisów umowa zamiany jest czynnością prawną, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 28.10.2022 roku, zamiana NFT na waluty wirtualne wiąże się z obowiązkiem zapłaty PCC.

Zwalnia się od podatku takie czynności cywilnoprawne jak sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednak w przypadku tokenów NFT, które nie są walutą wirtualną nie będzie można skorzystać z powyższego zwolnienia od tego podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa tokenów NFT lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Stawka podatku wynosi 1%. Zatem, jeśli zamierzasz handlować tokenami NFT, to będziesz musiał zapłacić 1% podatku od wartości rynkowej tych tokenów.

W kontekście rozwijającego się rynku kryptowalut i NFT, przepisy dotyczące opodatkowania tych aktywów z pewnością będą podlegać zmianom w najbliższych latach. W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją obecnie luki prawne utrudniające opodatkowanie transakcji związanych z kryptowalutami i NFT.

Rząd i organy regulacyjne na całym świecie przyspieszają prace nad dostosowaniem prawa do szybko zmieniającej się rzeczywistości rynku cyfrowych aktywów. Należy więc śledzić wszelkie zmiany w przepisach, które wpływają na opodatkowanie kryptowalut i NFT. Działanie takie pomoże uniknąć nieporozumień z organami podatkowymi i zachować pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

Twój pierwszy krok w krypto!

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!