Dochód małoletniego z jednej strony cieszy z drugiej zaś rodzi pytania.

Rodzice lub opiekunowie zwykle cieszą się kiedy dzieci wykazują
zainteresowanie przedsiębiorczością. Dużo młodych osób bardzo wcześnie
wyszukuje sposobów na dorobienie do kieszonkowego. Niektórzy wyprowadzają
psy sąsiadów, roznoszą ulotki, a nawet podejmują pracę na całe wakacje. Co warto
wiedzieć o dochodach małoletnich?

Dowiedz się także jak rozliczyć dochody obywateli Ukrainy

Dochód małoletniego w świetle prawa


Za osobę małoletnią uznaje się kogoś, kto nie ukończył 18 roku życia.
Jednak nie każda taka osoba może w ogóle podejmować pracę. Zgodnie z
kodeksem pracy osoba małoletnia, która może podjąć pracę musi mieć ukończone
15 lat oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu. W szczególnych przypadkach zatrudnione mogą być osoby
młodsze, ale jedynie w sytuacji, gdy praca stanowi formę przygotowania
zawodowego – dotyczy to zatem m.in. uczniów szkół zawodowych. Niezbędna jest
też wtedy zgoda rodziców lub prawnych opiekunów oraz opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Oczywiście, tak jak przy zatrudnianiu pełnoletnich osób, również w przypadku
młodocianych pracowników, obowiązują pewne zasady. Obejmują one nakaz
pisemnej formy zawarcia umowy o pracę, ustalenie wypłacanego za pracę
wynagrodzenia, prawo do urlopu, do tygodniowego odpoczynku, w określonych
sytuacjach również prawo do przerwy w pracy. Dodatkowo zatrudniony młodociany
ma większą ochronę przed zwolnieniem niż pełnoletni pracownik, można go
zwolnić tylko w określonych przypadkach.

Rozliczenie dochodu małoletniego z rodzicem


A co z dochodem takiego młodocianego pracownika, jak powinien go
rozliczyć z Urzędem Skarbowym?
Niektóre dochody młodocianego rozlicza rodzic lub opiekun prawny. Robi to na
druku PIT-36, niezależnie od źródła własnych dochodów, tzn. nawet jeśli rodzic jest
zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę i rozliczając się sam powinien to
zrobić na druku PIT-37 to w przypadku rozliczenia z dzieckiem użyje druku PIT-36.
W przypadku rozliczania działalności gospodarczej na druku PIT-28 rodzic złoży
dwa – z działalności oraz z rozliczenia z dzieckiem PIT-36. Do dochodów, które
należy doliczyć do dochodu rodziców/opiekunów należą m.in. dochody z tytułu
najmu czy rent.


W sytuacji gdy młodociany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej, otrzymuje wynagrodzenie za praktyki uczniowskie lub stypendium,
a także gdy uzyskał dochód ze sprzedaży należącej do siebie nieruchomości rodzic
lub opiekun prawny składa w imieniu i na nazwisko osoby małoletniej zeznanie
roczne na druku PIT-37. Takie dochody nie rodzą obowiązku podatkowego do
kwoty 16 061,28 zł, jednak nie zwalnia to z obowiązku złożenia zeznania.
Warto o tym pamiętać szczególnie dlatego, że często w przypadku proponowania
drobnych prac małoletnim, jak te wspomniane na początku artykułu nie mówi się o
zawieraniu jakichkolwiek umów.


Nie ma jednak legalnego sposobu na ominięcie podpisania umowy nawet w takiej
sytuacji. Opiekunowie małoletniego mają obowiązek złożenia zeznania z
otrzymanych dochodów, a muszą też mieć podstawę obliczenia rocznego dochodu.
Mało który małoletni osiągnie roczny dochód z takich dorywczych prac powyżej 16
061,28 zł, więc nie będzie to rodziło obowiązku podatkowego, a jedynie
informacyjny. W takiej sytuacji warto zawrzeć umowę oraz wystawić rachunek jako
podstawę do rozliczenia rocznego.


Ulga prorodzinna a rozliczenie małoletniego


Pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy rodzic korzysta z ulgi a małoletni zaczyna
otrzymywać jakieś dochody? Nie zawsze straci prawo do ulgi. Dopóki dziecko nie
przekroczy progu 16 061,28 zł dochodu, rodzic w dalszym ciągu ma prawo do
skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Obserwuj nas aby być na bieżąco!

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!