Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy. Po więcej wiedzy prawniczej zapraszamy na stronę naszego partnera.

Obowiązek rozliczenia podatku w Polsce zależy od statusu podatkowego obywatela Ukrainy – rezydencji podatkowej. Polską rezydencję podatkową posiadają osoby, które:

  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej, niż 183 lub
  • posiadają na terytorium RP ośrodek interesów życiowych.

W przypadku rozliczenia obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. do ustalenia rezydencji podatkowej wystarczające jest złożenie oświadczenia o posiadaniu na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych.

Osoby posiadające status polskiego rezydenta podatkowego rozliczają się w Polsce z całości swoich przychodów. Bez znaczenia pozostaje to, gdzie położone są ich źródła. Natomiast osoby nie będące rezydentami podatkowymi, rozliczają się w Polsce tylko z przychodów osiągniętych w tym kraju.

Dochody z umowy o pracę obywateli Ukrainy

Pracodawca zatrudniając obywateli Ukrainy na podstawie umowy o pracę musi wpłacić zaliczki na podatek dochodowy. Jest to niezależnie od tego czy są oni polskimi rezydentami podatkowymi, czy też nie. Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca musi sporządzić deklarację PIT-11. Na podstawie otrzymanej od pracodawcy deklaracji, pracownik wypełnia zeznanie PIT-37. W terminie do 30 kwietnia musi złożyć go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli termin wypada w sobotę lub w niedzielę zeznanie należy złożyć pierwszego dnia roboczego.

Uwaga. W usłudze Twój e-PIT urzędy skarbowe przygotowują zeznanie podatkowe PIT-37. W przypadku niezłożenia go przez podatnika w ustawowym terminie, zostanie ono uznane za zaakceptowane. Rozwiązanie to chroni przed sankcjami za niezłożenie deklaracji. W celu skorzystania z przysługujących ulg podatkowych, należy jednak samodzielnie złożyć zeznanie. Usługa nie udostępnia też innych deklaracji.

Dochody z umowy zlecenie obywateli Ukrainy

Rozliczenie w Polsce dochodów (przychodów) obywatela Ukrainy, niebędącego polskim rezydentem podatkowym, uzyskiwanych z umowy zlecenie, jest uzależnione od posiadania przez niego ukraińskiego certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeżeli nie przedstawi on takiego certyfikatu, zleceniodawca pobierze zryczałtowany 20% podatek od przychodów. Zleceniodawca ma obowiązek również sporządzić zeznanie IFT-1R do końca lutego następnego roku. Zleceniobiorca nie musi natomiast składać deklaracji podatkowych, ani odprowadzać z tego tytułu podatku.

Jeżeli zleceniobiorca w trakcie trwania umowy zlecenie spełni warunki do uznania go za polskiego rezydenta podatkowego, zleceniodawca pobierze zryczałtowany 20% podatek od przychodów za okres w którym nie był polskim rezydentem podatkowym. Za pozostały okres pobierze zaś zaliczkę na podatek dochodowy. Zleceniodawca do końca lutego następnego roku musi sporządzić zeznanie IFT-1R oraz PIT-11. Zleceniobiorca na podstawie otrzymanego PIT-11 składa do urzędu skarbowego PIT-37 (na zasadach, jak przy umowie o pracę).

Jeżeli natomiast zleceniobiorca przedstawi ukraiński certyfikat rezydencji podatkowej, a usługi przez niego świadczone są w stałej placówce (miejsce stałego prowadzenia działalności, w którym usługodawca korzysta z pomieszczenia, maszyn, urządzeń etc.), zleceniodawca pobierze zryczałtowany 20% podatek od przychodów. Po zakończeniu roku wystawi również informację IFT-1R. Zleceniobiorca nie składa żadnych deklaracji podatkowych.

W przypadku gdy zleceniobiorca nie świadczy usług przez stałą placówkę, całość dochodu opodatkowana jest w Ukrainie. Zleceniodawca nie pobiera wówczas podatku. Po zakończeniu roku musi natomiast sporządzić informację IFT-1R.

Praca dla firmy z siedzibą za granicą

Może zdarzyć się sytuacja, gdy obywatel Ukrainy, będący polskim rezydentem podatkowym wykonuje pracę/świadczy usługi na rzecz pracodawcy/zleceniodawcy ukraińskiego, który nie posiada w Polsce siedziby, zakładu, czy oddziału. W takiej sytuacji podatnik sam oblicza i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w polskim urzędzie skarbowym. Do końca kwietnia następnego roku musi też złożyć zeznanie PIT-36.

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiąga dochody, które podlegają rozliczeniu na deklaracji PIT-36 i PIT-37, wówczas wszystkie dochody rozlicza w PIT-36.

Polscy rezydenci podatkowi, a także nierezydenci uzyskujący przychody z umowy o pracę, mogą skorzystać z obowiązujących ulg podatkowych. Obywatele Ukrainy nie będący rezydentami podatkowymi nie mogą natomiast rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek zapłacony w Polsce przez rezydentów ukraińskich, zaliczany jest na poczet podatku należnego w Ukrainie. Dochód uzyskany przez rezydentów polskich w Ukrainie jest natomiast zwolniony od podatku. Wyjątkiem są dywidendy, odsetki i należności licencyjne, do których stosuje się potrącenie zapłaconego podatku.

 

Dowiedz się także ile wynosi limit składki zdrowotnej w 2023r

Rafał Knap

Radca prawny

Kancelaria Graś i Wspólnicy

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych obsługujących przedsiębiorców oraz podczas pracy w organach skarbowych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół opodatkowania spółek nieruchomościowych. Prywatnie pasjonat sportów lotniczych.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!