Czy pożyczka z Tarczy Finansowej jest opodatkowana?

Pomoc z Tarczy Finansowej PFR jest pożyczką mająca pomóc przedsiębiorcom i nie trzeba płacić podatku w momencie uzyskania dofinansowania. Ministerstwo Finansów wraz z Polskim Funduszem Rozwoju prowadzą prace przygotowujące korzystne rozwiązania dla polskich przedsiębiorców.

Wsparcie finansowe, które można otrzymać w ramach Tarczy Finansowej określa się  jako subwencje finansową. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w niektórych przypadkach może zostać umorzona. Umorzenie nie może przekroczyć jednak 75% całej kwoty. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. O pożyczkę mogą ubiegać wszyscy podatnicy będący przedsiębiorcami.

Jeśli podatnik otrzyma subwencję finansową nie zalicza jej do przychodów podatkowych. Pomoc finansowa od PFR jest neutralna podatkowo dla przedsiębiorców, a podatnik może korzystać z pełnej sumy finansowania. Zwrotu pożyczki otrzymanej jako wsparcie w ramach Tarczy Finansowej podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów sumy zwróconej pożyczki. Udzielenie i zwrot pożyczki jest neutralny podatkowo. Koszty sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach Tarczy Finansowej kwalifikowane na ogólnych zasadach są do kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte z tych środków, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli tylko spełniają przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Takiego stanu rzeczy nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki. Jedynie w przypadku umorzenia pożyczki, kwotę pożyczki zaliczy się do przychodu. Zgodnie z prawem do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, również tych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki jest rozumiane jako uzyskanie dochodu przez przedsiębiorcę, co wiąże się  z powstaniem zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Dalsze informacje:

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!