Podatnicy muszą pamiętać, że państwo ma prawo w każdej chwili poddać weryfikacji zasadność zwrotu VAT w momencie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości. Nie istnieją żadne przesłanki prawne mogące pozwolić dowolnie przedłużyć termin zwrotu podatku, a zwłaszcza części jego wartości, jeśli pozostała część została już opłacona. Zgodnie z przepisami zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT. Jednakże może powstać sytuacja, w której niezbędna będzie weryfikacja zwrotu, może wówczas nastąpić przedłużenie terminu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika w ramach czynności sprawdzających takich jak kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa czy w wyniku postępowania podatkowego. Według przepisów sprawdzanie zasadności zwrotu różnicy podatku VAT obejmuje zweryfikowanie rozliczenia podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w obrocie usługami i towarami, a jednocześnie będącymi przedmiotem rozliczenia podatkowego. W wielu przypadkach na bazie przepisów dotyczących zwrotów VAT toczą się spory z fiskusem. Nie ulega wątpliwości, że przepisy są nadużywane i dochodzi do nadużyć, nie jest to jednak sytuacja nagminna, ostatni wyrok sądu: Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30.3.2020 r., I SA/Bd 63/20, Legalis wskazuje na bezprawność takich nadużyć. Zdaniem sądu zwłoka w wypłacie należnego podaniowi zwrotu jest uzasadniona tylko w trakcie trwania procesu weryfikacyjnego. Natomiast jeśli część podatku została zwrócona, nie ma żadnych przesłanek prawnych by wstrzymywać zwrot pozostałej części. Organy podatkowe nie mogą swobodnie decydować o tym, jaka część wnioskowanej do zwrotu kwoty będzie przekazywana podatnikowi, przy jednoczesnym utrzymywaniu stanu zawieszenia odnośnie pozostałej części.

Gospodarka znów powoli zaczyna funkcjonować po szoku wywołanym przez COVID-19. Nie tylko gospodarka, ale również sądy administracyjne zaczynają znów funkcjonować. Jednym z głównych przedmiotów sporów pomiędzy fiskusem, a podatnikami jest przedłużanie terminów zwrotu VAT. Temat ten jest bardzo ważny w obliczu epidemii, ze względu na płynność finansową jaką mogą te zwroty podtrzymać.

 

Dalsze informacje:

z art. 87 ust. 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.,

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30.3.2020 r., I SA/Bd 63/20, Legalis

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!