Nie w każdym przypadku cesja umowy leasingu ogranicza opłaty leasingowe w zaliczaniu ich do kosztów podatkowych.

 

Należy pamiętać, że wniesienie przedsiębiorstwa, a dokładniej objętego w 2018 roku w leasing samochodu osobowego, do spółki cywilnej w żaden sposób nie wpływa na umowę leasingu. Umowa leasingu nie zostanie w takim przypadku ani przedłużona, ani nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji można w niektórych przypadkach odpisać od podatku część opłat leasingowych.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadzono nowelizację do ustawy o PIT. Na podstawie tych zmian nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy. Wyjątek stanowią  opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego. Składki te w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.

Dla umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze zawarte przed 1 stycznia 2019 roku stosuje się przepisy w ich formie sprzed dnia wprowadzenia nowelizacji. Z kolei do wymienionych umów zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

W momencie wniesienia do spółki cywilnej samochodu osobowego objętego umową leasingu zawartą jeszcze w 2018 roku, nie stanowi to zmiany lub odnowienia umowy leasingu. Spółka, do której wniesiony zostanie aport, przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, w tym także kontraktów leasingowych. W takim przypadku zmiana umowy co do podmiotu korzystającego (leasingobiorcy) nie wpływa na prawa i obowiązki w zakresie prawa podatkowego odnoszące się do treści umowy leasingu, która w tym zakresie nie uległa zmianie W konsekwencji, rozliczenie umowy leasingu, która jako element przedsiębiorstwa została wniesiona aportem do spółki cywilnej, podlega zasadom określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.

 

Dalsze informacje:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 47a updof;

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art.8

wyroku WSA w Gliwicach z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1186/19

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!