Problemy z wystawieniem faktury do paragonu

W momencie sprzedaży za ewidencjonowanej przez użycie kasy rejestrującej potwierdzającej sprzedaż poprzez wydruk paragonu fiskalnego, fakturę wystawianą dla podatnika podatku lub podatku od dodanej wartości można wystawić w przypadku jeśli paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca usług lub towarów można zidentyfikować na potrzeby podatku. Jeśli paragon zostanie wystawiony bez NIP nabywcy, podatnika VAT, konsekwencje prawne mogą być wyciągnięte zarówno wobec sprzedającego jak i kupującego, jeśli ujmie w ewidencji VAT fakturę bez NIP.

Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Kara wynosi 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze, wystawionej na podstawie paragonu nieopatrzonego NIP nabywcy. Nie ustala się jej w przypadku osób fizycznych. Osoby fizyczne w takim przypadku ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Nie stosuje się również takich sankcji w przypadku podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Przepisy określające sposób wystawiania faktur do paragonów fiskalnych na rzecz innych podatników powodują szereg wątpliwości pośród nabywających tego rodzaju faktury. Podstawowym powodem jest, że nie zawsze nabywca jest świadom, że sprzedający może mu wystawić fakturę za sprzedaż, która już wcześniej została zaewidencjonowana w kasie fiskalnej. Niestety w takich przypadkach prawo nie daje możliwości obrony nabywcom-podatnikom przed niewłaściwymi praktykami niektórych sprzedających. Nabywcy zgodnie z prawem ponoszą taka sama odpowiedzialność i obarczeni są takimi samymi konsekwencjami co nieuczciwy sprzedawca. Sprawa jest tym bardziej kłopotliwa, bo przepisy nie przewidują możliwości sprawdzenia, czy sprzedający wystawił fakturę do paragonu z VAT czy do „zwykłego paragonu”.

Należy pamiętać również, że sprzedawcy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są w obowiązku wydrukowania paragonu i wydania go nabywcy. Co ważne wskazano, że podatnicy, prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności. Z kolei fakturę dokumentującą sprzedaż zaewidencjonowaną wcześniej na kasie rejestrującej wystawia się dopiero na żądanie nabywcy, przy czym paragon zostaje dołączony do egzemplarza faktury zachowanego przez sprzedawcę.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT  (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT  art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT

  • 6 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816)

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT  art. 106h ust. 2 ustawy o VAT

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT  art. 106b ust. 5

 

Sandra Kurpisz-Śliwa

Członek Zarządu
Redaktor Naczelna Prosta-Spolka.pl

Sandra Kurpisz-Śliwa to prawnik i Członek Zarządu w Biurze Rachunkowym TAXO, równocześnie pełni rolę Redaktora Naczelnego w prosta-spolka.pl. Skupia się na kompleksowej koordynacji firmy, finansach, obsłudze klienta i zarządzaniu Biurem. Dzięki ukończonym studiom pedagogiki, zarządzania i prawa skutecznie zarządza zespołem i dba o zgodność działania całego ekosystemu z przepisami. Kontynuuje doskonalenie zawodowe studiując psychologię w biznesie, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość usług w Biurze Rachunkowym TAXO.

Więcej informacji o Sandrze

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!