W dobie rozwoju nowych technologii coraz więcej firm zastanawia się nad możliwością wypłaty wynagrodzenia w kryptowalucie. Czy taka forma jest dopuszczalna? Jakie wymogi należy w tym zakresie spełnić?

Czym jest kryptowaluta?

Kryptowaluta, czyli inaczej mówiąc waluta wirtualna, jest cyfrowym odwzorowaniem wartości, które nie stanowi jednocześnie prawnego środka płatniczego, pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, instrumentu finansowego w rozumieniu ustawy o obrocie, a także weksla lub czeku. Jednocześnie kryptowaluta jest wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywana lub przeniesiona i dodatkowo może być przedmiotem handlu elektronicznego. W perspektywie ustawy o CIT walutę wirtualną traktuje się jako inne prawo majątkowe.

Czy można zapłacić wynagrodzenie w kryptowalucie?

Powyższe rozumienie pojęcia kryptowaluty umożliwia pracodawcy zapłatę wynagrodzenia w kryptowalucie. Jak to rozliczyć? Regulowanie zobowiązań względem pracowników z tytułu przysługującego im wynagrodzenia stanowić będzie przychód z zysków kapitałowych, jakie generuje zbywanie walut wirtualnych. Oczywiście pracownicy otrzymają kwotę netto, czyli wartość na rękę po odliczeniu odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z kolei regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych za tych pracowników w części, w jakiej należy zapłacić za nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, stanowić będzie koszty uzyskania przychodu w obrębie źródła przychodów, jakimi jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

Przechodząc do przykładu…

Weźmy zatem przykład pracownika, który świadczył pracę na podstawie umowy o pracę. Strony ustaliły sposób zapłaty w formie kryptowaluty. Wartość miesięcznych zarobków pracownika w przeliczeniu sięgała kwoty 5.000 zł brutto. W związku z tym kosztami pracodawcy są składki: na ubezpieczenie emerytalne (488,00 zł), na ubezpieczenie rentowe (325,00 zł), ubezpieczenie wypadkowe (83,50 zł), na Fundusz Pracy (122,50 zł) oraz na FGŚP (5,00 zł). Ostateczny koszt dla pracodawcy wyniesie więc 6.024,00 zł. Z kolei kosztami pracownika są składki: na ubezpieczenie emerytalne (488,00 zł), na ubezpieczenie rentowe (75,00 zł), na ubezpieczenie chorobowe (122,50 zł), na ubezpieczenie zdrowotne (388,31 zł), a także zaliczka na podatek dochodowy w kwocie 376 zł. Kwota netto wyniesie zatem 3.550,19 zł. W konsekwencji pracodawca musi zamienić część posiadanych kryptowalut, odpowiadającą kwocie 2.473,81 zł, na tradycyjną walutę, aby opłacić należne zobowiązania publicznoprawne. Pozostałą część posiadanej kryptowaluty (odpowiadającą kwocie 3.550,19 zł) powinien natomiast przekazać pracownikowi.

Sprawa nie jest taka prosta

Na marginesie warto zaznaczyć, że od dłuższego czasu trwa spór podatników z organami administracji skarbowej w przedmiocie kwalifikacji różnych, powstałych w wyniku takiego zabiegu kosztów. Nie ma wciąż jednolitego stanowiska czy i w jakiej wysokości powstałe koszty należy kwalifikować w obrębie kosztów uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych a kosztów uzyskania przychodu z zysków kapitałowych.

Zapraszamy także do obejrzenia specjalnego z cyklu tworzonego wraz z Krypto Raportem odcinka o wypłacie wynagrodzeń

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!