Rozliczenie z pracownikiem w kryptowalucie możliwe jest nie tylko w kontekście umowy o pracę, ale również zawartych między nimi umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. Jak rozliczyć taką wypłatę wynagrodzenia?

Zapłata wynagrodzenia w kryptowalutach

W przypadku chęci rozliczenia wynagrodzenia, w związku z zawartą umową zlecenia lub umową o dzieło, obowiązują dokładnie takie same zasady, jak w przypadku umowy o pracę. W konsekwencji pracodawca wypłaci część netto wynagrodzenia w formie kryptowaluty i będzie to stanowiło dla pracodawcy przychód z zysków kapitałowych, jakie generuje zbywanie walut wirtualnych. Wartość netto to oczywiście wartość na rękę po odliczeniu odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych i stosownych składek). Wszelkie prowizje, ponoszone na rzecz pośredników przy sprzedaży kryptowalut będą natomiast stanowiły koszt uzyskania przychodu w obrębie źródła przychodów, jakimi są zyski kapitałowe. Z kolei regulowanie zobowiązań publicznoprawnych za pracowników w części, w jakiej należy zapłacić za nich zaliczki na podatek dochodowy i stosowne składki, stanowić będzie koszty uzyskania przychodu w obrębie źródła przychodów, jakimi jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przechodząc do przykładu…

Przy umowie zlecenie koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 5.000 zł brutto kształtują się następująco. Należy od niej odjąć 450 zł tytułem ubezpieczenia zdrowotnego oraz 333 zł, stanowiące zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota netto wynosi zatem w tym przypadku 4.217 zł. Koszt pracodawcy wyniesie tyle, ile kwota brutto, czyli 5.000 zł. W konsekwencji pracodawca potrzebuje ilość kryptowalut, odpowiadającą kwocie 4.217 zł, którą przekaże pracownikowi oraz kwotę 783 zł w tradycyjnej walucie, która posłuży mu do zapłacenia należności publicznoprawnych. Z kolei w kontekście umowy o dzieło, kwota netto sięgnie wysokości 4.280 zł. A to z uwagi na fakt, iż od kwoty brutto odejmuje się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 720 zł. Reszta obowiązujących zasad pozostaje w tym przypadku bez zmian.

Rozliczenie krok po kroku

Analizując natomiast kwalifikację podatkową, zaistniałej sytuacji, należy wskazać, że po pierwsze pracodawca uzyskuje w ten sposób przychód z zysków kapitałowych w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu pracownika netto i pierwotnej kwocie sprzedaży kryptowalut. Dodatkowo pracodawca uzyskuje koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, odpowiadające wszystkim zobowiązaniom publicznoprawnym, uiszczonym w tradycyjnej walucie, a także koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych, związane ze wszystkimi, przeprowadzonymi transakcjami, w tym koszty poniesionych prowizji na giełdach i w kantorach.

Zapraszamy także do obejrzenia materiału nagranego wraz z Krypto Raportem

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!