Podatek PCC, a kryptowaluty

W Polsce w chwili obecnej nie płaci się podatku PCC za obrót kryptowalutami. PCC czyli Podatek od Czynności Cywilnych, jest należnością opłacaną za wszelkiego rodzaju czynności prawne nieopatrzone podatkiem VAT.

Według słów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, podatek od przeniesienia praw majątkowych określa się w wysokości 1 procenta wartości każdego nabycia, niezależnie od tego czy podatnik osiągnął zysk czy stratę z tytułu nabycia kryptowalut.

Na podstawie prawa podatkowego stwierdzono, że w trakcie obrotu kryptowalutami dochodzi do sprzedaży praw majątkowych. Specjaliści od prawa podatkowego interpretują obrót kyptowalutami jako umowę sprzedaży praw majątkowych. W konsekwencji tego sprzedaż lub wymiana kryptowalut staje się automatycznie przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Handel wirtualnymi walutami charakteryzuje się ciągłym ich obrotem poprzez kolejne zakupy, wymianę i sprzedaże. Taki sposób obracania walutą wirtualną polega więc na wielokrotnym zawieraniu umów wymiany i sprzedaży. Efektem tego może być gigantyczna suma podatku do zapłacenia, niejednokrotnie przekraczająca sumę zainwestowanych środków. Suma taka powstałaby poprzez wielokrotne naliczenie podatku wysokości jednego procenta wartości, byłby on bowiem naliczany przy zawarciu każdej umowy sprzedaży lub wymiany.

Między innymi dlatego Minister Finansów wprowadził rozporządzenie zwalniające z płacenia PCC za obrót kyptowalutami. Jednak podatek ten należało zapłacić za obracanie wirtualnymi walutami do dnia wprowadzenia rozporządzenia Ministra, czyli do dnia 11 lipca 2018 roku. Wszelkie transakcje dokonane do tego dnia podlegają opodatkowaniu.

Do tej pory osoby obracające kryptowalutami po 11 lipca 2018 roku były zwolnione z podatku PCC na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Należy jednak pamiętać, że kupno kryptowaluty obarczone jest podatkiem dochodowym. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Natomiast 1 lipca 2020 roku ma wejść w życie specustawa o nazwie Tarcza Antykryzysowa, która zakłada całkowite zwolnienie z podatku PCC osób obracających kryptowalutami.

Na podstawie:
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych szczególnie art. 7 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!