W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszły w życie regulacje związane z ochroną zatrudnienia oraz zmniejszeniem obciążeń i zachowaniu płynności finansowej w firmach. Regulacje te są częścią składową Tarczy Antykryzysowej.
Wsparcie jakie można otrzymać z ZUS to między innymi:

Zwolnienie/Umorzenie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020:

 • Zwolnienie dotyczy składek na : społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP
 • dotyczy małych firm zatrudniających do 9 osób
 • zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy i osób dla niego pracujących
 • ze zwolnienia może także skorzystać samozatrudniony z przychodem do 15.681 zł (300% wynagrodzenia przeciętnego)
 • Wniosek RDZ
 • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
 • Podstawa prawna: 31 z o ust. 1 i ust 2

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

 • świadczenie wynosi 2080 zł ( 80% minimalnego wynagrodzenia) jest nieoskładkowane i nieopodatkowane
 • warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15.681 zł zł (300% wynagrodzenia przeciętnego)
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego
 • samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł
 • Wniosek RSP-D
 • Podstawa prawna: 15 z q ust. 1 pkt 1

Warunki dla świadczenia w wysokości 2.080 zł

 1. Rozpocząłeś działalność przed 01.02.2020 i jej nie zawiesiłeś
 2. Osiągnięty przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15.681 zł (300% wynagrodzenia przeciętnego)
 3. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego
 4. Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 5. Nie masz innego tytułu do ubezpieczenia

Warunki dla świadczenia w wysokości 1.300 zł

 1. Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT
 2. Nie masz innego tytułu do ubezpieczenia
 3. Złóż wniosek RSP-D o świadczenie postojowe do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został ogłoszony stan epidemii
 4. Wniosek RSP-D

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

 • dotyczy wszystkich płatników składek
 • ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku
 • dzięki uldze opłacisz składki ZUS w dłuższym czasie
 • wniosek RDU

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
( umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

 • świadczenie wynosi 2080 zł ( 80% minimalnego wynagrodzenia) jest nieoskładkowane i nieopodatkowane
 • jeżeli suma przychodów z miesiąca poprzedzającego w którym został złożony wniosek oświadczenie jest mniejsza a niż 1299,99 zł ( poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia) to świadczenie postojowe przysługuje do wysokości sumy wynagrodzenia z umów
 • warunkiem uzyskania świadczenia jest aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15.681 zł zł (300% wynagrodzenia przeciętnego)
 • świadczenie jest jednorazowe
 • Wniosek RSP-C
 • Podstawa prawna: 15 z q ust. 1 pkt 1

 

Warunki:

 1. Umowa cywilnoprawna sprzed 01 lutego 2020
 2. Nie masz innego tytułu do ubezpieczenia
 3. Twój przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15.681 zł (300% wynagrodzenia przeciętnego)

 

Z uwagi na obciążenie serwerów ZUS polecamy aby wnioski składać za pomocą tradycyjnych środków przekazu.

Źródło https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!