Weryfikacja kontrahentów – narzędziem zabezpieczającym podatnika

W związku z zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług to na nabywcy ciąży obowiązek rzetelnego sprawdzenia kontrahenta. Ustawodawca uszczelniający system podatkowy cześć swoich obowiązków przełożył na podatników podatku od towaru i usług. Systematyczne zaostrzanie kar za udział w oszustwach podatkowych m.in. w obrocie tzw pustymi fakturami zmusza podatników do wnikliwszej weryfikacji z jakimi podmiotami mają kontakt. Aby uniknąć sankcji za nieświadomy udział w nielegalnym działaniu udokumentować należy podczas kontroli tzw. należytą staranność.

Co dla podatnika oznacza należyta staranność w rozumieniu organów podatkowych?

 1. Sprawdzenie statusu jako podatnika VAT ( czy jest podatnikiem czynnym, zwolnionym czy może w ogóle nie jest zarejestrowany)
 2. Sprawdzenie w wykazie podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych z VAT
 3. Sprawdzenie w wykazie podatników przywróconych do rejestru VAT
 4. Weryfikacja pomiotu w rejestrze podmiotów gospodarczych ( baza REGON, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej)
 5. Jeżeli firma zajmuje się obrotem towarem wrażliwych ( np. paliwa i oleje opałowe) należy sprawdzić w wykazie podmiotów , które złożyły organom podatkowym kaucję gwarancyjną

Biała lista podatników VAT

Nowe narzędzie do weryfikacji czyli biała lista weszła w życie od dnia 1 wrześniu 2019 r wraz z nowelizacją ustawy o VAT. Ma ona na celu ułatwienie podatnikom dochowania należytej staranności i zastąpi wymienione powyżej narzędzia scalając je w jedno. Co za tym idzie ustawodawca zastrzegł że w przypadku braku weryfikacji podatników VAT na białej liście będzie wiązał się z ryzykiem solidarnej odpowiedzialności za nie zapłacony przez kontrahenta podatek od towarów i usług.

Nowy wykaz ma obejmować dane podstawowe:

 • w przypadku osób fizycznych: imiona i nazwiska, Regon, NIP, PESEL oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności (gdy działalność jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju)
 • w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi: pełna nazwa, Regon, NIP, KRS oraz adres siedziby.
 • wykaz obejmować będzie daty: rejestracji, wykreślenia lub przywrócenia do rejestru czynnych podatników VAT, wraz z podaniem podstawy prawnej wykreślenia albo przywrócenia wpisu. deklaracji VAT)
 • nowy wykaz będzie także uwzględniać informacje o numerach rachunków bankowych (lub SKOK) wykorzystywanych przez kontrahenta na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2020 r., informacja ta będzie równie ważna, co weryfikacja wpisu jako czynnego podatnika VAT.

Informacja z strony Ministerstwa Finansów:

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

 

Adres strony internetowej, na której można zweryfikować kontrahenta:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Podstawa prawna:

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!