Organizacje pozarządowe – zewnętrzne akty prawne

Prowadząc organizację pozarządową warto znać różne przepisy prawne. Błędem jest automatyczne przeniesienie rozwiązań i systemów z innych podmiotów o charakterze komercyjnym na niedochodowe zasady stowarzyszeń i fundacji.

Aby sprawnie i prawidłowo zarządzać organizacją pozarządową zarówno jej władze jak i osoby odpowiedzialne za księgowość powinny zaznajomić się z obowiązującym aktami prawnymi.

 1. Ustawa o rachunkowości – akt prawny o fundamentalnym charakterze dla systemu rachunkowości prowadzonej w jednostce. Wynikające z niej najważniejsze kwestie:
  • Każda osoba prawna musi prowadzić pełną księgowość
  • Każda fundacja i stowarzyszenie ( poza zwykłym) zobowiązane jest do złożenia w ustalonym terminie sprawozdania finansowego
  • Ustawa określa kto może prowadzić księgowość jednostki
  • Każda z wymienionych jednostek musi posiadać akt, zatwierdzony przez kierownika jednostki w którym ujęte są wewnętrzne regulacje i rozwiązania dopuszczone przez UoR i inne akty nadrzędne
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Stowarzyszenie i fundacje nawet te nieprowadzące działalności gospodarczej także podlegają tej ustawie
  • Aby organizacja pozarządowa mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego musi określić cele statutowe choć w części pokrywające się z tymi wymienionymi w ustawie
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • Precyzuję specyficzną sferę działań społecznych jaką jest działalność pożytku publicznego
  • Określa warunki jakie jednostka musi spełnić aby uzyskać status OPP
 4. Ustawa o fundacjach
  • Informacje jakie można odnaleźć w ustawie to mi.in cel założenia fundacji, na jaką działalność może przeznaczyć uzyskane środki, jakie wydatki można zakwalifikować do kosztów działalności statutowej
  • Określenie możliwości prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej
  • Zasady składania sprawozdań finansowych z działalności właściwemu ministrowi
 5. Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach
  • Określa m.in. minimalną liczbę członków – założycieli stowarzyszenia
  • Niezbędne elementy statutu
  • Określa organy wewnętrzne stowarzyszenia
  • Podział na stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe
 6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – dotyczy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Konstytuuje i porządkuje działalność OSP
 7. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Reguluje powołanie i funkcjonowanie Narodowego Instytutu Wolności podmiotu sprawującego nadzór i wspierającego organizacje pozarządowe

 

 

W przypadku pytań czy wątpliwości – chętnie pomożemy! Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Rachunkowym za pomocą formularza kontaktowego.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!