Jednokrotna albo nawet kilkukrotna transakcja kryptowalutami może z powodzeniem zostać rozliczona poza działalnością gospodarczą. Niekiedy jednak obrót kryptowalutami przestaje mieć charakter incydentalny, co uzasadnia wprowadzenie bitcoinów do działalności gospodarczej. Jak to zrobić poprawnie i skutecznie? Sprawdź jak prowadzić księgowość kryptowalut.

Kiedy należy wprowadzić bitcoiny do działalności gospodarczej?

Jeżeli obrót kryptowalutami przybiera formę zorganizowaną, ciągłą i nastawioną na zysk, uzasadnione jest rozliczanie osiągniętych przychodów w ramach prowadzonej działalności, a nie „prywatnie”. Co prawda nie ma sztywnej granicy, przesądzającej o tym, że sprzedaż pięciu bitcoinów może być dokonana poza działalnością, a sprzedaż pięćdziesięciu bitcoinów już tylko w ramach działalności gospodarczej, ale niewątpliwie dla uniknięcia problemów, warto zastanowić się nad charakterem podejmowanych czynności. Regularne transakcje, generujące określony zysk, mogą bowiem zainteresować organy administracji skarbowej. Jak zatem wprowadzić bitcoiny do DG? Jak prowadzić księgowość kryptowalut?

Wystarczy oświadczenie czy niezbędny jest spis z natury?

W tym zakresie stanowisko organów podatkowych, kancelarii prawnych i doradców podatkowych nie jest jednolite. Jedno z prezentowanych stanowisk zakłada, że kryptowaluty stanowią prawa majątkowe, a zatem dla ich skutecznego wniesienia do działalności gospodarczej, wystarczy zwykłe oświadczenie. W takim oświadczeniu przedsiębiorca powinien wskazać liczbę wnoszonych bitcoinów oraz ich szacunkową wartość. Inni twierdzą jednak, że kryptowaluty należy uznać za towar handlowy, który stanowi jednocześnie obrotowy składnik majątku danego podmiotu. Skoro zatem przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wirtualną walutą, konieczne staje się sporządzenie oraz wpisanie do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury posiadanych kryptowalut, w oparciu o reguły określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik dokonuje wyceny bitcoinów według cen lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od ceny zakupu lub nabycia. Tak stwierdził między innymi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 grudnia 2017 r., znak 0111-KDIB1-1.4011.167.2017.2.BK oraz w interpretacji z 21 grudnia 2017 r., znak 0111-KDIB1-1.4011.168.2017.BK.

Które stanowisko jest prawidłowe?

Obecnie zaczyna przeważać stanowisko, iż obrót bitcoinami poza działalnością gospodarczą powinna być traktowana jako przychód z praw majątkowych. Jeżeli zatem przy wniesieniu BTC do działalności gospodarczej uznalibyśmy go za towar handlowy, kłóciłoby się to ze wskazaną wyżej koncepcją. W takiej sytuacji należałoby bowiem uznać, że obrót kryptowalutami podlegałby zaliczeniu go jako przychód ze sprzedaży innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. D ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). W naszej ocenie należy zatem stwierdzić, że dla skutecznego wniesienia bitcoinów do działalności gospodarczej, wystarczy złożenie stosownego oświadczenia. Księgowość kryptowalut nie jest łatwa i nastręcza problemów wielu przedsiębiorcom. Jeżeli nie radzisz sobie z tym zagadnieniem i potrzebujesz w tym zakresie pomocy, jesteśmy do Twoich usług.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!