Bitcoin z dnia na dzień cieszy się coraz większym rozgłosem. Ma to również wpływ na wzrost zainteresowania przedsiębiorców, którzy chcieliby wypłacać wynagrodzenie w tej kryptowalucie.

 

Wynagrodzenie w Bitcoinach – umowa o pracę

Zgodnie z art. 86 § 2 kodeksu pracy, wypłacone wynagrodzenie musi mieć formę pieniężną. Istnieją jednak przypadki, kiedy część wynagrodzenia może zostać wypłacona w innej formie. Do takiej sytuacji może dojść jedynie wtedy, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

W Polsce, Bitcoin nie jest uznany jako środek płatniczy. Jest to powód, dla którego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie może zostać całkowicie wypłacone w kryptowalucie.

 

W myśl art. 12 ust.  1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

A zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o PIT wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

 

Podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy, konieczne jest doliczanie części wynagrodzenia wypłaconej w Bitcoinie do wynagrodzenia wypłacanego w formie pieniężnej.

Bitcoin na płaszczyźnie PIT traktowany jest jako prawo majątkowe. Dlatego też, ta część wynagrodzenia obejmująca krytpowalutę, musi zostać określona na podstawie aktualnej wartości Bitcoina na rynku.

 

Wynagrodzenie w bitcoinach – umowa zlecenie/o dzieło

Jeśli chodzi i umowę zlecenie lub umowę o dzieło, kodeks cywilny nie jest aż tak rygorystyczny jak w sytuacji opisanej powyżej. Dzięki temu, w przypadku ww. umów istnieje możliwość otrzymania całości wynagrodzenia w Bitcoinie.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy o PIT, który na płaszczyźnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każe nam traktować wynagrodzenie w Bitcoinie jako prawo majątkowe, musimy określić jego wartość na podstawie aktualnej ceny rynkowej.

Warto zaznaczyć również fakt, że zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt. 3, kiedy przedmiotem świadczeń z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie są pieniądze, płatnik musi otrzymać zaliczkę lub należyty zryczałtowany podatek od podatnika zanim udostępnione zostanie świadczenie lub wygrana (nagroda).

Zleceniodawca ma obowiązek uwzględnić koszty pozyskania przychodu podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Koszty przychodów mogą wyglądać następująco:

  • standardowe – 20% koszty uzyskania przychodów;
  • autorskie – 50% koszty uzyskania przychodów – kiedy zleceniobiorca stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego;
  • brak kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł (w takim przypadku, konieczne jest zapłacenie zryczałtowanego 18% podatku dochodowego).

 

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!