Prowadzenie ksiąg rachunkowych zajmuje dużo więcej czasu, niemniej jednak właściciele ( wspólnicy ) otrzymają w jego wyniku dużo szerszy zakres informacji dotyczących finansów firmy.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości dotyczy między innymi spółek z.o.o., spółek akcyjnych, jak również komandytowych. Ponadto obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dotyczy ona również spółek fizycznych, cywilnych i partnerskich, jeżeli oczywiście ich przychody za poprzedzający rok podatkowy wyniosły przynajmniej równowartość 1.200.000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Niewątpliwym plusem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest możliwość uzyskania w przeciwieństwie do księgi przychodów i rozchodów, płatności gotówkowych, jak również operacji bankowych pełnego obrazu stanu rozrachunków firmy z różnymi kontrahentami, ZUS, US, a także z innymi podmiotami. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób możemy zauważyć jakiekolwiek zaległości w płatnościach, a także wręcz przeciwnie nadpłaty. Dzięki przejrzystemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych możemy także dowiedzieć się jakie jest obecnie saldo zadłużenia z tytułu na przykład polis ubezpieczeniowych, pożyczek, kredytów, weksli, czy leasingów. Ponadto mamy możliwość kontrolowania na bieżąco wykorzystania przyznanych wcześniej dotacji ( opłat).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się także z koniecznością ewidencjonowania stanu zapasów w magazynie, takich jak materiały, półprodukty, produkty, czy towary handlowe. Dzięki temu właściciel, jak również księgowy mają szansę kontrolowania stanu magazynu w każdym miesiącu, jego ewentualnych nadwyżek, czy też po prostu braków.

Dla firm, które zajmują się kilkoma rodzajami działalności ( usług ), niewątpliwym plusem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest możliwość podzielenia przychodów, a także kosztów według ich rodzaju. Dzięki temu właściciel danej firmy ma obraz nie tylko tego, ile w sumie osiągnął przychodów, ale także ile poniósł kosztów za konkretny okres. Ma także podział przychodów na różne rodzaje działalności, jak również podział kosztów na różne rodzaje działalności, co w efekcie daje obraz rentowności konkretnego rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

Firma, która prowadzi księgi rachunkowe ma także dużo wyższą wiarygodność w oczach banków, czy leasingiodawców, ponieważ możliwe jest szybkie sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat, co jest znacznie utrudnione podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie za sobą obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych według przepisów prawa i konkretnie ustalonych wzorów. Dzięki temu wszelkie dane finansowe firm, które prowadzą księgi rachunkowe mogą być porównywane z danymi innych firm, należących do konkurencji. Ponadto dostęp do tych danych w przypadku spółek jest całkowicie bezplatny, ponieważ można przeglądać sprawozdania finansowe spółek w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nasze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych – sprawdź naszą ofertę na stronie https://taxo-acc.pl/uslugi.html .

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!