1 lipca 2016 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad  kontroli podatkowej. Zgodnie z tymi nowymi przepisami przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Dane te powinny być w formie elektronicznej, zgodne ze wskazanym schematem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Oczywiście wymaga to pewnych dostosowań systemów informatycznych. Już od stycznia 2017 roku obowiązkiem tym objęte zostały małe i średnie firmy, a od stycznia 2016 roku duże firmy. Natomiast mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do wysyłania JPK od stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to?

Dokument ten zawiera szczegółowe dane o operacjach gospodarczych za konkretny okres, jest on generowany przez systemy informatyczne danego przedsiębiorstwa. Plik ten posiada ustandaryzowany układ i format(XML). Dane przekazane w tak ujednoliconej formie są łatwiejsze do skontrolowania i wykazania wszelkich nieprawidłowości. Wprowadzenie praktyki tworzenia JPK ma na celu położyć kres wyłudzeniom VAT albo unikaniu opodatkowania. W ramach JPK wyróżnia się siedem struktur takich jak:

– JPK_VAT(ewidencja sprzedaży i zakupu VAT),
– JPK_FA(ewidencja faktur sprzedaży),
– JPK_MAG(ewidencja magazynowa),
– JPK_KR( zapisy na księgach rachunkowych),
– JPK_WB(transakcje na rachunku bankowym),
– JPK_PKPiR(dotyczy mniejszych podatników),
– JPK_EWP(ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem).

Obowiązek comiesięcznego przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego(JPK_VAT) obejmuje małe, średnie i duże firmy. Inne struktury firmy mają obowiązek przesłać na żądanie organów podatkowych.

Co jeśli firma nie wyśle JPK?

Za nieprzekazanie JPK odpowiednim władzom może być nałożona kara. Jej rodzaj i wysokość zależą od źródła zobowiązania do przesłania JPK:
– żądanie organu podatkowego czy
– bezpośrednie przepisy prawa(wysyłanie JPK_VAT każdego miesiąca).

Kwota kary grzywny uzależniona jest wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak określić rozmiar firmy?

Od rozmiaru firmy zależy jakie struktury muszą być wysłane. Rozmiar ten określają takie czynniki jak:
– średnie roczne zatrudnienie,
– roczny obrót netto,
– roczna suma aktywów bilansu.

Po ustaleniu, że konieczne jest stworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego należy wprowadzić do właściwego programu wszystkie wymagane dane po czym wygenerować Jednolity Plik Kontrolny. Pliki JPK maja być podpisane podpisem kwalifikowanym, czyli zaawansowanym podpisem elektronicznym( za pomocą specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania).

Obowiązki mikroprzedsiębiorcy od stycznia 2018 roku?

Przepisy prawa jako mikroprzedsiębiorcę określają podmiot, który:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku mikroprzedsiębiorcy, zgodnie z przepisami, obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie w stosunku do ewidencji VAT już od 1 stycznia 2018 roku, natomiast pozostałe pliki JPK(na wezwanie organów podatkowych) od 1 lipca 2018 roku.

Jaki jest cel wprowadzenia obowiązkowego przesyłania JPK?

Ustanowienie obowiązku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala przede wszystkim na przyśpieszenie i ujednolicenie weryfikacji danych podatkowych. Dodatkowo efektywniejsze stanie się zarządzanie zespołami, które dokonują czynności kontrolne. Ponadto JPK w ramach danego przedsiębiorstwa umożliwi przeprowadzenie wewnętrznych audytów, które wykryją wszelkie nieprawidłowości. Poza tym co do zasady kontrole organów skarbowych nie będą już przeprowadzane w siedzibie firmy. Należy tylko pamiętać, że JPK jest wysyłany za pomocą podpisu elektronicznego lub ePUAP. Po prawidłowym wysłaniu pliku JPK możliwe jest pobranie potwierdzenia, czyli UPO(Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!